Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Samtykke fra forskningsdeltakere i helseforskning Godkjent 2.0 Kristina Jones 3 Dager siden
Kontrollrutiner og tilsyn - helseforskning Godkjent 1.9 Kristina Jones 3 Dager siden
Helseforskning - Definisjon av medisinsk og helsefaglig forskning Godkjent 1.5 Kristina Jones 3 Dager siden
Roller og ansvar i helseforskningsprosjekt - helseforskning Godkjent 2.8 Kristina Jones 3 Dager siden
Overgang mellom studieprogram Godkjent 2.6 Erik Sørli 3 Dager siden
Planlegge prosjekt innen helseforskning Godkjent 5.1 Kristina Jones 3 Dager siden
Godkjenningsinstanser for helseforskning Godkjent 1.2 Kristina Jones 3 Dager siden
Satser for bevertning ved HF Godkjent 1.7 Rune Åge Frantzen 3 Dager siden
VIP-besøk Godkjent 1.6 (Mindre endring) Jorunn Wessel 3 Dager siden
HMS ved NV Godkjent 46.6 Espen Fjærvik 3 Dager siden
Software on the Software Farm Godkjent 20.0 Andreas Fjørstad Hole 3 Dager siden
Arbeidsmiljøutvalget - AMU Godkjent 32.7 (Mindre endring) Anne-Elisabeth Holte 4 Dager siden
Trening for ansatte NTNU i Gjøvik Godkjent 10.4 (Mindre endring) Tone Kvenild 4 Dager siden
Veiledere for utenlandsstudier Godkjent 21.8 (Mindre endring) Torstein Høe 4 Dager siden
Generell tekst om NTNU og Vitenskapsmuseet Godkjent 1.3 Roger Skjelbakken 4 Dager siden
Forskningsetisk utvalg Godkjent 3.6 Martine Årebråt Markussen 4 Dager siden
Sidegjøremål Godkjent 5.1 Martine Årebråt Markussen 4 Dager siden
Lokalt samarbeidsutvalg - LOSAM Godkjent 37.1 Martine Årebråt Markussen 4 Dager siden
Sosialkomiteen IE Godkjent 12.5 Therese Mjøen 4 Dager siden
Databehandleravtale Godkjent 5.2 (Mindre endring) Ole Henrik Hunstad Vik 4 Dager siden