Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Habilitet Godkjent 2.5 Kristin Wergeland Brekke 2 Måneder siden
Utvalg for likestilling og mangfold Godkjent 3.5 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 2 Måneder siden
Digitale pensumlister Godkjent 8.2 Ilaria Canova Calori 2 Måneder siden
Finansiering av helseforskning Godkjent 2.6 Kristina Jones 2 Måneder siden
NTNUs ærespris Godkjent 2.2 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 2 Måneder siden
ErasmusPluss programmet 2014 til 2021 Godkjent 3.4 (Mindre endring) Torstein Høe 2 Måneder siden
Brukernavn og passord Godkjent 15.8 Vebjørn Slyngstadli 2 Måneder siden
Interne prosedyrer for Erasmus Mundus søknader Godkjent 1.3 (Mindre endring) Torstein Høe 2 Måneder siden
Vitenskapsmuseets styringsdokumenter Godkjent 9.3 Roger Skjelbakken 2 Måneder siden
Lover og reglement ved innkjøp Godkjent 3.1 (Mindre endring) Tina Husby Aune 2 Måneder siden
Digital sikkerhetshendelse Godkjent 6.5 Vebjørn Slyngstadli 2 Måneder siden
Kurs og veiledning ved biblioteket Godkjent 5.8 Idun Knutsdatter Østerdal 2 Måneder siden
PhD - Faculty contacts Godkjent 5.7 Pernille Feilberg 2 Måneder siden
Kontaktpersoner for doktorgradsutdanningen Godkjent 8.8 Pernille Feilberg 2 Måneder siden
Planlegge studieprogram Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 2 Måneder siden
Ledige stillinger for studenter Godkjent 16.4 Cecilie Christensen Baar 2 Måneder siden
Nyheter og nyhetsproduksjon Godkjent 2.0 (Mindre endring) Tone Kvenild 2 Måneder siden
Masteroppgave - kontaktpersoner Godkjent 5.3 Kathinka Brødreskift Høyden 2 Måneder siden
Digital eksamen på NV-fakultetet Godkjent 8.6 Per Henning 2 Måneder siden
Reiseregning Godkjent 12.6 (Mindre endring) Felix Seifert 2 Måneder siden