Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Anskaffelser Godkjent 7.8 (Mindre endring) Felix Seifert 19 Timer siden
Programvareoversikt Godkjent 47.6 Jan Ole Waagen 19 Timer siden
Beredskap ved Gjøvik Godkjent 5.5 Lise M. Konow Linnerud 20 Timer siden
Praksis i utlandet i grunnskolelærerutdanningene Godkjent 6.3 Monika S. Nyhagen 20 Timer siden
Ansettelsesrådet for administrative og tekniske stillinger IE Godkjent 3.3 Oddrun Husby 21 Timer siden
Gjennomføring av forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 2.8 Cicilie Nordvik 21 Timer siden
Opptaksstudioer for lyd og video Godkjent 2.8 Amelia Dixie Matre 21 Timer siden
Stedlig arbeidsmiljøutvalg i Ålesund Godkjent 2.8 Ann-Kristin Haram Maridal 21 Timer siden
ePhorte - Tilgangskode - arkivdel - hjemmel - klassering Godkjent 1.1 Ole Henrik Hunstad Vik 22 Timer siden
Nettkontakter ved NTNU Godkjent 40.8 Karoline Lorentzen 22 Timer siden
Utdanningsutvalget ved HF Godkjent 1.7 Karoline Lorentzen 23 Timer siden
NTNUs ledersamling på Oppdal Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 23 Timer siden
Samarbeidsavtaler om praksis ved helsevitenskapelige utdanninger Godkjent 13.0 Bernt Nicolai Særsten 23 Timer siden
Om medisinstudiet - for undervisere og andre ansatte - MH Godkjent 20.4 Ivar Skjåk Nordrum 1 Dag siden
Vitenskapsmuseet - prosjektoversikt Godkjent 96.1 (Mindre endring) Rita Mari Hansen 1 Dag siden
Utdanningsutvalget ved ØK Godkjent 1.9 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 1 Dag siden
Strømming i Levende bilder Godkjent 2.8 Synnøve Aune 1 Dag siden
Digital eksamen for studenter Godkjent 17.9 (Mindre endring) Aleksander Eikeland 1 Dag siden
Digital skoleeksamen - for studenter Godkjent 15.4 (Mindre endring) Aleksander Eikeland 1 Dag siden
Ferdige presentasjoner om NTNU Godkjent 20.9 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 1 Dag siden