Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Digitaliseringsprogram NTNU Godkjent 11.0 Ragnhild Gimse Storrø 13 Dager siden
Produsere vitnemål Godkjent 13.0 Anette Knutsen 13 Dager siden
Tillatte hjelpemidler på eksamen Godkjent 6.5 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 13 Dager siden
Masteravtale HF Godkjent 1.0 Karoline Lorentzen 13 Dager siden
Reise ut under doktorgraden Godkjent 2.8 (Mindre endring) Sandra Skillingsås 13 Dager siden
Digital registrering av sensur - for vitenskapelig ansatte Godkjent 2.6 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 13 Dager siden
Studieprogramråd - NV Godkjent 18.3 Sølvi Seljeflot 13 Dager siden
Utenlandsopphold - doktorgrad Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 13 Dager siden
Test ny doktorgradsside på web Godkjent 2.0 Sandra Skillingsås 13 Dager siden
Prosentvurderingsmetoden Godkjent 2.7 (Mindre endring) Jorunn Wessel 13 Dager siden
Gruppeinnlevering i Inspera - for studenter Godkjent 2.1 (Mindre endring) Aleksander Eikeland 13 Dager siden
Masteroppgave i informatikk - IDI Godkjent 6.4 (Mindre endring) Unni Kringtrø Eide 13 Dager siden
Tilrettelegging - for studieveiledere Godkjent 4.5 Reidar Angell Hansen 13 Dager siden
Grafisk profil for NTNU og SINTEF Godkjent 3.4 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 13 Dager siden
Praksis i medisinstudiet - Utplassering lokalsykehus - MH Godkjent 13.8 Bjarne Anders Lein 14 Dager siden
Særplass ved utplassering - MH Godkjent 4.8 Bjarne Anders Lein 14 Dager siden
Retningslinjer for geografisk særplass under praksisstudier- MH Godkjent 3.0 Bjarne Anders Lein 14 Dager siden
Doktorgrad - SU Godkjent 3.8 Pia Karoline Farstad Eriksen 14 Dager siden
Håndtering av forskningsdata fra helseforskning Godkjent 5.6 Kristina Jones 14 Dager siden
Fakturering for ekstraordinært arbeid Godkjent 4.1 Runar Solum 14 Dager siden