Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Forskningsmidler - NV Godkjent 2.5 Per Henning 4 Måneder siden
Forskningsoppgave - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 3.2 May Karin Dyrendahl 4 Måneder siden
Forskningsstipend Godkjent 4.4 (Mindre endring) Mariana Bryk 1 År siden
Forskningsutvalget Godkjent 5.4 Carina Engstrøm Reinholtsen 1 Måned siden
Forskningsutvalget – Høst 2012 Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 7 År siden Flytt til søppelkassen
Forskningsutvalget ved NT Godkjent 1.0 Per Henning 2 År siden
Forskningsutvalget ved NV Godkjent 7.4 Pernille Feilberg 2 År siden
Forskningsutvalget ved SU Godkjent 2.8 (Mindre endring) Kjersti Strømme 3 Måneder siden
Forskningsutvalget ved SVT Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Forskningsutvalget ved ØK Godkjent 1.9 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 1 År siden
Forskudd på lønn Godkjent 2.3 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 3 År siden
Fortran-kompilator Godkjent 8.7 Jan Ole Waagen 8 Måneder siden
Fortrinnsrett Godkjent 2.2 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Forutsetning for masteroppgave - sivilingeniør Godkjent 2.4 (Mindre endring) Sara Ylva Louise Edin 11 Måneder siden
Forvaltning av utstyr - MH Godkjent 1.1 (Mindre endring) Janne Tellefsen 3 År siden
Forvaltningsområder og -produkter for NTNU IT Godkjent 1.7 Hans Bækken Kulstad 1 Måned siden
Forvaltningsutvalget for de 5-årige lektorutdanningene - FUL Godkjent 2.0 Hege Barreth Jacobsen 1 År siden
Forvaltningsutvalget for ingeniørutdanningen - FUI Godkjent 6.2 (Mindre endring) Olve Iversen Hølaas 11 Dager siden
Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen - FUS Godkjent 2.4 (Mindre endring) Olve Iversen Hølaas 5 Måneder siden
Fotokonkurranse Godkjent 2.8 (Mindre endring) Hege Gabrielsen Førsvoll 2 År siden