Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Forhåndsgodkjenning av fagplan Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 6 År siden
Forhåndsgodkjenning av fagplan ved utenlandsopphold Godkjent 6.2 (Mindre endring) Hege Gabrielsen Førsvoll 2 År siden
Formidling - doktorgrad Godkjent 1.6 (Mindre endring) Gro Lurås 4 År siden
Formidlingsstøtte ved DMF Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 År siden
Formidlingsstøtte ved MH Godkjent 1.0 Kristina Jones 2 År siden
Formidlingsutvalget ved Institutt for fysikk Godkjent 4.6 Irene Aspli 3 År siden
Forsidemal eksamen Godkjent 3.4 Elin Merete Bjørgen 2 År siden
Forsikring for studenter Godkjent 3.4 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 År siden
Forsikring og trygd i utlandet Godkjent 5.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 11 Måneder siden
Forsikringer Godkjent 4.2 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 Måned siden
Forsikringer under utenlandsstudier Godkjent 4.8 (Mindre endring) Hege Gabrielsen Førsvoll 1 År siden
Forsinkelse i doktorgradsløpet Godkjent 1.5 (Mindre endring) Gro Lurås 4 År siden
Forsinket eksamensmelding Godkjent 3.6 Anette Knutsen 9 Måneder siden
Forsinket i studiene Godkjent 2.4 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 1 År siden
Forsker Grand Prix Godkjent 1.3 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 1 År siden
Forskerlinjen Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 3 År siden
Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 4.4 Cicilie Nordvik 1 Måned siden
Forskerlinjen ved medisinstudiet Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 3 År siden
Forskningsdataforvaltning - Vitenskapsmuseet Godkjent 2.8 (Mindre endring) Christine Anne Sætre 1 År siden
Forskningsdeltakeres rettigheter i helseforskning Godkjent 1.4 Kristina Jones 2 Dager siden