Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Fjernstyring ved IT-støtte Godkjent 1.6 (Mindre endring) Thomas Misje 2 År siden
Flagginstruks for NTNU Godkjent 4.3 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 3 År siden
Fleksitid Godkjent 3.8 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 11 Måneder siden
Flercampusundervisning Godkjent 1.5 Amanda Johansen 28 Dager siden
FlexSim Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 4 Måneder siden
Flipped classrom i undervisning Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 4 År siden
Flipped classroom i undervisning Godkjent 5.5 (Mindre endring) Amelia Dixie Matre 2 Måneder siden
Flixo Pro Godkjent 1.2 Jan Ole Waagen 8 Måneder siden
Flyreiser - rammeavtale Godkjent 1.0 Tone Kvenild 5 År siden
Flytt en side i Liferay Godkjent 1.3 (Mindre endring) Tore Hugubakken 4 År siden
Flytt og sikkerhetskopier epost og kontakter Godkjent 6.6 (Mindre endring) Magnus Berge 1 År siden
Flytte kontor Godkjent 4.4 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 2 År siden
Flyttegodtgjørelse Godkjent 1.0 Synne Mæle 3 År siden
Flytteprosess Ålesund Godkjent 2.8 Else Britt Ervik 4 Måneder siden
Flytteprosess Ålesund - Biblioteket Godkjent 1.3 Else Britt Ervik 12 Måneder siden
Flytteprosess Ålesund - Bokhandel Godkjent 1.2 Else Britt Ervik 12 Måneder siden
Flytteprosess Ålesund - Campusservice Godkjent 1.1 Else Britt Ervik 12 Måneder siden
Flytteprosess Ålesund - Ekspedisjon Godkjent 1.1 Else Britt Ervik 12 Måneder siden
Flytteprosess Ålesund - Fellesadministrasjon Godkjent 1.1 Else Britt Ervik 12 Måneder siden
Flytteprosess Ålesund - Institutt for biologiske fag Godkjent 1.1 Else Britt Ervik 12 Måneder siden