Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Farlig - smittefarlig og radioaktivt avfall - ansvar og oppgaver Godkjent 4.7 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 2 Måneder siden
Farlig gods - sikkerhetsrådgiver Godkjent 3.0 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 9 Måneder siden
Faste IP-adresser og DHCP Godkjent 4.0 (Mindre endring) Thomas Misje 2 År siden
FastStone Image Viewer Godkjent 1.2 Jan Ole Waagen 8 Måneder siden
Favoritter i ePhorte Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Måned siden
Fedem Godkjent 1.2 Jan Ole Waagen 8 Måneder siden
Feedback og digital feedback Godkjent 2.2 Silje Belsvik Taftø 2 Måneder siden
FEIDE innlogging Godkjent 4.2 Bernt Skjermstad 10 Måneder siden
Feilutbetalt lønn Godkjent 2.7 (Mindre endring) Mariana Bryk 1 År siden
Felles filområde Godkjent 3.1 (Mindre endring) Vegar Sundgaard 10 Måneder siden
Felles filområde - for domeneadministratorer Godkjent 1.5 (Mindre endring) Thomas Misje 2 År siden
Felles filområde - for gruppeadministratorer Godkjent 2.3 (Mindre endring) Thomas Misje 2 År siden
Felles filområde - Kontaktpersoner Godkjent 2.7 (Mindre endring) Thomas Misje 4 Måneder siden
Felles filområde T og hjemmeområde M for Campusservice Godkjent 1.1 Anne Cecilie Holen 2 År siden
Felles forskningsutvalg for St. Olavs Hospital og Fakultet for medisin og helsevitenskap Godkjent 8.9 Mai Hege Stokke 1 Dag siden
Felles forskningsutvalg og Felles utdanningsutvalg for St. Olavs Hospital og Fakultet for medisin og helse Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 År siden
Felles meldingskanaler Godkjent 12.1 Harald Bruland 2 Måneder siden
Felles nettverksområde Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Felles nettverksområde - administrere filgrupper Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Felles treningstimer for ansatte Godkjent 1.0 Christine Anne Sætre 3 År siden