Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Ephorte Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Måned siden
ePhorte - Besvare og avskrive restanse Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Måned siden
ePhorte - Bytte dokumenttype Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Måned siden
ePhorte - Endre passord i Importsentralen Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Måned siden
ePhorte - Fordele kopier Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Måned siden
ePhorte - Importere arbeidsavtale og sende til ØK-TJEN Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Måned siden
ePhorte - Importere filer fra disk Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Måned siden
ePhorte - Interne kopimottakere Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Måned siden
ePhorte - Knytte sammen utgående svar med inngående brev Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Måned siden
Ephorte - kodeoversikt Godkjent 3.0 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Måned siden
ePhorte - Legge til flere saksbehandlere på N- og X-notat Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Måned siden
Ephorte - ofte spurte spørsmål Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 5 År siden
Ephorte - ofte stilte spørsmål Godkjent 4.0 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Måned siden
ePhorte - Opprette personalmappe Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Måned siden
ePhorte - Opprette saksmappe Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Måned siden
ePhorte - Opprette tilgangsgruppe på sak- og journalpostnivå Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Måned siden
ePhorte - Opprette utgående dokument Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Måned siden
ePhorte - Opprette X-notat Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Måned siden
ePhorte - Overføre tilgangsgruppe til alle journalposter Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Måned siden
ePhorte - Postfordeling og omfordeling Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Måned siden