Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Alle roller - kvalitetssystem for utdanning Godkjent 2.3 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 3 År siden
Allmenn- og brukerrettet formidling i Cristin Godkjent 5.4 Liv Gaustad 2 År siden
Alternativ toppmal i Liferay Godkjent 6.7 Carina Engstrøm Reinholtsen 1 Måned siden
Alternativt tilbud til hovedekskursjonen Godkjent 2.0 Kjersti Lunden Nilsen 7 Måneder siden
Alternativt toppmal i Liferay Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 6 År siden
Altium Godkjent 1.4 Jan Ole Waagen 8 Måneder siden
AML Godkjent 1.6 Jan Ole Waagen 8 Måneder siden
Ammepermisjon Godkjent 1.4 Bjarne Anders Lein 18 Dager siden
Anaconda3 Godkjent 1.7 Jan Ole Waagen 7 Måneder siden
Andre utvekslingsstipend Godkjent 8.3 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 9 Måneder siden
Anlegg- og utstyrsregistrering - fakturabehandling Godkjent 1.0 Liv Ragnhild Holdhus Sjursen 4 År siden
Anleggsmidler - nyanskaffelser - kassasjon - salg Godkjent 7.4 (Mindre endring) Felix Seifert 1 Måned siden
Anleggsmidler - nyanskaffelser, kassasjon og salg Godkjent 1.0 Liv Ragnhild Holdhus Sjursen 4 År siden
Anleggsmidler - nyanskaffelser og kassasjon og salg Godkjent 1.0 Liv Ragnhild Holdhus Sjursen 4 År siden
Ansatt - oppdragstaker- selvstendig næringsdrivende Godkjent 1.6 (Mindre endring) Mads Saurstrø 3 År siden
Ansatte i offentlige verv Godkjent 1.8 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 2 År siden
Ansattegoder og fordeler Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 2 År siden
Ansattgoder og fordeler Godkjent 7.8 Morten Sylvester 1 Dag siden
Ansattlister Godkjent 8.8 Carina Engstrøm Reinholtsen 2 Måneder siden
Ansattmobilitet Godkjent 4.5 Torstein Høe 1 Måned siden