Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Differensierte karriereveier i akademia Godkjent 1.1 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Digital eksamen Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Digital eksamen - eksamensark som skal skannes Godkjent 1.4 Miriam Nesbø 11 Måneder siden
Digital eksamen - for eksterne sensorer Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 1 År siden
Digital eksamen - for sensorer Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 1 År siden
Digital eksamen - ofte stilte spørsmål Godkjent 6.8 Vegard Fuglaas Andersen 2 Måneder siden
Digital eksamen - skanning som supplement - for vitenskapelig ansatte Godkjent 1.4 Miriam Nesbø 11 Måneder siden
Digital eksamen for studenter Godkjent 17.6 Carina Engstrøm Reinholtsen 2 Dager siden
Digital eksamen på NV-fakultetet Godkjent 8.6 Per Henning 22 Dager siden
Digital gruppeinnlevering - for administrativt ansatte Godkjent 2.4 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 2 Måneder siden
Digital hjemmeeksamen – for administrativt ansatte Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 3 År siden Flytt til søppelkassen
Digital hjemmeeksamen - for studenter Godkjent 6.4 (Mindre endring) Vegar Sundgaard 5 Måneder siden
Digital hjemmeeksamen – for vitenskapelig ansatte Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 3 År siden Flytt til søppelkassen
Digital innovasjon Godkjent 1.4 Vegard Rønning 5 Måneder siden
Digital politikk Godkjent 2.2 Ragnhild Gimse Storrø 9 Måneder siden
Digital registrering av sensur - for vitenskapelig ansatte Godkjent 2.5 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 2 Måneder siden
Digital signering av e-post og kryptert samtale Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Digital signering og kryptering av e-post Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Digital sikkerhet Godkjent 8.6 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 10 Måneder siden
Digital sikkerhetshendelse Godkjent 6.5 Vebjørn Slyngstadli 21 Dager siden