Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Bruk av eget kjøretøy Godkjent 1.0 Siv Ingrid Skau Ekra 5 År siden
Bruk av eget kjøretøy - kjørebok Godkjent 3.8 (Mindre endring) Inger Helene Talberg 2 År siden
Bruk av vedlegg i Inspera Assessment - for vitenskapelig ansatte Godkjent 1.4 Tora Benestad Ulstein 2 Måneder siden
Bruk av verneutstyr Godkjent 2.7 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 1 År siden
Bruk mikrofon Godkjent 5.8 Reidar Angell Hansen 4 Måneder siden
Bruk og håndtering av kjemikalier Godkjent 2.7 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 1 År siden
Bruke avtrekksskap Godkjent 4.9 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 5 År siden
Bruke BibLaTex Godkjent 7.5 Marit Brodshaug 2 Måneder siden
Bruke bibliotekets databaser Godkjent 4.4 Berit Stærkær 3 Måneder siden
Bruke bibliotekets e-tidsskrifter Godkjent 4.9 Stine Thordarson Moltubakk 1 År siden
Bruke bilder i nyhetssaker Godkjent 1.5 (Mindre endring) Maren Agdestein 1 År siden
Bruke e-bøker fra biblioteket Godkjent 6.2 Stine Thordarson Moltubakk 1 År siden
Bruke Linux på NTNU Godkjent 2.7 Christine Anne Sætre 4 År siden
Bruke Mendeley Godkjent 2.4 Marit Brodshaug 5 Måneder siden
Bruke multimedia i undervisningen Godkjent 4.4 (Mindre endring) Amelia Dixie Matre 1 Måned siden
Bruke MySQL ved NTNU Godkjent 4.3 (Mindre endring) Jørgen Thorsnes 6 Måneder siden
Bruke NTNUs Word-maler Godkjent 8.2 (Mindre endring) Tore Stensaker Tefre 1 År siden
Bruke og referere til kilder Godkjent 7.5 Berit Stærkær 6 Måneder siden
Bruke referansestilen APA Godkjent 6.9 Marit Brodshaug 5 Måneder siden
Bruke referansestilen Chicago Godkjent 3.9 Liv Gaustad 7 Måneder siden