Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Webinnholdsvisning i Liferay Godkjent 4.7 Jorunn Wessel 1 Måned siden
Webstatistikk Godkjent 6.2 Christine Anne Sætre 10 Måneder siden
Widget i Liferay - hva er det Godkjent 1.0 Martin Fjeldvær 6 Måneder siden
Wiki for bachelorstudenter i kjemi Godkjent 11.7 (Mindre endring) Cecilie Dibbern Lydersen 8 Måneder siden
Wikipedia Godkjent 1.6 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 7 Måneder siden
Wikisider - Confluence Godkjent 2.2 (Mindre endring) Thomas Misje 1 År siden
Windows 10 Godkjent 2.8 Leif Jakobsen 2 År siden
WinSCP Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 4 Måneder siden
Winsteps Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 7 Måneder siden
WinZip Godkjent 1.9 Christine Anne Sætre 4 År siden
Wonderware Godkjent 1.6 Jan Ole Waagen 7 Måneder siden
Workshop programmes - Kick-off for Horizon 2020 Godkjent 5.8 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 8 Måneder siden
Written examination off campus Godkjent 2.2 Marte Helene Foss 2 År siden
Xara Photo Graphic Designer Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 7 Måneder siden
X-win 32 Godkjent 4.7 Jan Ole Waagen 7 Måneder siden
Ærespris for fortjenstfull innsats for NTNU Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 1 År siden
Økonomibegrep Godkjent 1.9 Karoline Lorentzen 8 Måneder siden
Økonomiportalen - rutinebeskrivelser og rutinestøtte Godkjent 16.3 Elin Merete Bjørgen 10 Måneder siden
Økonomirapporter i iAccess Godkjent 1.4 Elin Merete Bjørgen 17 Dager siden
Økonomirapporter i Maconomy Godkjent 5.5 Elin Merete Bjørgen 13 Dager siden