Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Bestille kompendium Godkjent 5.8 Anne Lillevoll Lorange 4 Måneder siden
Bestille litteratur fra magasin Godkjent 1.7 Marit Brodshaug 3 Måneder siden
Bestille mat og catering til møte eller konferanse Godkjent 11.8 Elin Merete Bjørgen 7 Måneder siden
Bestille mobiltelefon Godkjent 7.8 (Mindre endring) Torbjørn Gustavson 9 Dager siden
Bestille PC og Mac Godkjent 26.8 (Mindre endring) Thomas Misje 12 Dager siden
Bestille tilganger til systemer og rom Godkjent 16.9 Guro Kristiane Berge Vistad 11 Dager siden
Bestille vernebrille Godkjent 6.7 Cecilie Dibbern Lydersen 9 Måneder siden
Bestillere - kontaktinformasjon Godkjent 38.6 Elin Merete Bjørgen 9 Dager siden
Bestilling av nytt utstyr for AAK ITV og AIA Godkjent 1.2 (Mindre endring) Trond Øyum 3 Måneder siden
Bestilling mellom 100 000 og 500 000 Godkjent 10.0 (Mindre endring) Tina Husby Aune 4 Måneder siden
Bestilling PC-utstyr og datarekvisita Godkjent 1.0 Martin Fjeldvær 5 År siden
Bestilling til betaling - BtB - rutinestøtte Godkjent 6.0 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 6 Måneder siden
Bestilling under kr 100 000 Godkjent 2.9 Elin Merete Bjørgen 6 Måneder siden
Betale for parkering på NTNU Godkjent 16.9 (Mindre endring) Trond Øyum 15 Dager siden
Betingelser for betaling og levering Godkjent 2.9 (Mindre endring) Tina Husby Aune 6 Måneder siden
Bever Control Godkjent 1.2 Jan Ole Waagen 8 Måneder siden
BEVISST - System for virksomhetsstyring Godkjent 5.2 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 11 Måneder siden
BEVISST brukerstøtte Godkjent 13.1 Gry Jordet Kibsgaard 2 Måneder siden
Bibliotek Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 12 Måneder siden
Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet - BOA Godkjent 3.8 Yngvild Nåvik 1 Måned siden