Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Lag en fagplan Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 8 År siden
Stillingsannonse Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 8 År siden
Kostnadsfordeling Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 8 År siden
Spesielle tilfeller ved reise Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 8 År siden
Hvem gjør hva i doktorgradsløpet Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 7 År siden
Oppstartskurs for doktorgradskandidater Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 7 År siden
Doktorgrad - Kvalitetssikring av avslutningsfasen Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 7 År siden
Fraværsmelding i Outlook Godkjent 1.0 Vibeke Ann Pettersen 7 År siden
Epost på Webmail Godkjent 1.0 Vibeke Ann Pettersen 7 År siden
Utdanningskvalitet for studieprogramledere Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 7 År siden
Parkering for ansatte - Det medisinske fakultet Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 7 År siden
Utskrift på AB-fakultetet Godkjent 1.0 Vibeke Ann Pettersen 7 År siden
Godkjenne abonnenter i Innsida Godkjent 1.0 Christine Anne Sætre 7 År siden
NAG Fortran-kompilator Godkjent 1.2 Jon-Arne Pedersen 7 År siden
Vindusvask Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 7 År siden
Psykiske problemer Godkjent 1.0 Vibeke Ann Pettersen 7 År siden
Transport og parkering Godkjent 1.0 Vibeke Ann Pettersen 7 År siden
Installasjon av SPSS Godkjent 1.0 Jon-Arne Pedersen 7 År siden
Psykiske lidelser Godkjent 1.0 Vibeke Ann Pettersen 7 År siden
Installasjonsveiledning for Clue Godkjent 1.0 Jon-Arne Pedersen 7 År siden
Forskningsutvalget – Høst 2012 Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 7 År siden Flytt til søppelkassen
Søk om alderspensjon Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 7 År siden
Melde skade Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 7 År siden
Håndtering av humant materiale - Driftsavdelingen Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 7 År siden
Stipend gjennom Internasjonal seksjon Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 6 År siden
Forhåndsgodkjenning av fagplan Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 6 År siden
Opprette ny utskriftskø på printhost Godkjent 1.5 Christine Anne Sætre 6 År siden
Stipend fra NTNU Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 6 År siden
Eduroam på Android Godkjent 1.0 Martin Fjeldvær 6 År siden
Innkjøp - for bestillere Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 6 År siden
Egenkontroll av branndører Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 6 År siden
Oppstartsseminar for doktorgradskandidater Godkjent 1.7 (Mindre endring) Liv Ragnhild Holdhus Sjursen 6 År siden
Doktorgrad - avslutningsfasen Godkjent 1.8 (Mindre endring) Liv Ragnhild Holdhus Sjursen 6 År siden
Sør-Afrika Godkjent 1.0 Hege Gabrielsen Førsvoll 6 År siden
Ghana Godkjent 1.0 Hege Gabrielsen Førsvoll 6 År siden
Tanzania Godkjent 1.0 Hege Gabrielsen Førsvoll 6 År siden
Uganda Godkjent 1.0 Hege Gabrielsen Førsvoll 6 År siden
DMF Godkjent 1.0 Anne Steenstrup-Duch 6 År siden
Doktorgrad - oppstartsfasen Godkjent 2.0 (Mindre endring) Liv Ragnhild Holdhus Sjursen 6 År siden
Sikkert arbeid på eller ved elektrisk anlegg Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 6 År siden
Arbeid på frakoblet jordet høyspentanlegg Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 6 År siden
Cognos Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 6 År siden
Gasslekkasje i teknisk rom Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 6 År siden
Svaksynt eller blind Godkjent 1.0 Tone Kvenild 6 År siden
Tunghørt eller døv Godkjent 1.0 Tone Kvenild 6 År siden
Brannvern - Vitenskapsmuseet Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 6 År siden
Brannvern - Ytre område Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 6 År siden
Språkforberedelser Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 6 År siden
Legg til printer Mac Godkjent 1.0 Claes Henrik Ehlner Svärd 6 År siden
Rapport om utenlandsopphold Godkjent 1.0 Hege Gabrielsen Førsvoll 6 År siden
Legg til helligdager for Norge i Outlook Godkjent 2.2 (Mindre endring) Tomas Albertsen Fagerbekk 6 År siden
Sikker Utskrift Godkjent 1.1 Dag Overrein 6 År siden
Skjule nettsider fra søkemotorer Godkjent 1.7 Christine Anne Sætre 6 År siden
Alternativt toppmal i Liferay Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 6 År siden
Brukerveiledninger telefoner på StOlav (DMF) Godkjent 1.0 Martin Fjeldvær 6 År siden
Ferie Godkjent 1.0 Liv Ragnhild Holdhus Sjursen 6 År siden
Ferie - spørsmål/svar og rutinebeskrivelser Godkjent 1.0 Liv Ragnhild Holdhus Sjursen 6 År siden
Lønnsprosessen - lønn eller næring Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 6 År siden
Universitetsavisa Godkjent 2.0 Christine Anne Sætre 6 År siden
Søk om forhåndsgodkjenning av fagplan Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 6 År siden
Lederutvikling på NTNU 2013 2017 Godkjent 1.0 Martin Fjeldvær 6 År siden
Bæresele Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 6 År siden
Epost på Android 4 Godkjent 1.0 Siv Helene Aas Grumheden 6 År siden
Trådløs med Linux Network Manager Godkjent 1.0 Tone Kvenild 6 År siden
Nett-tilgang Godkjent 1.0 Christian Moen Fjære 6 År siden
Sikker med SSH Godkjent 1.0 Marit Kristine Berntsen 6 År siden
Videokonferanse på skrivebordet Godkjent 1.0 Christian Moen Fjære 6 År siden
Godkjenne nye kanalmedlemmer Godkjent 1.0 Christian Moen Fjære 6 År siden
Epost på Iphone og Ipad Godkjent 1.0 Marit Kristine Berntsen 6 År siden
Epost via Iphone og Ipad Godkjent 1.0 Marit Kristine Berntsen 6 År siden
Epost og kalender med Thunderbird Godkjent 1.0 Marit Kristine Berntsen 6 År siden
Sett opp epostkonto i Thunderbird Godkjent 1.0 Marit Kristine Berntsen 6 År siden
Epost og kalender på webmail Godkjent 1.0 Marit Kristine Berntsen 6 År siden
Trådløst nett på Android Godkjent 1.0 Marit Kristine Berntsen 6 År siden
Endre oppsett Godkjent 1.0 Marit Kristine Berntsen 6 År siden