Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Jordfeilsøking Godkjent 1.5 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 3 År siden
Strømbrudd og feilsøking i høyspentanlegg Godkjent 1.7 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 3 År siden
Arbeidsflyt for Driftsavdelingen Godkjent 1.0 Anne Cecilie Holen 3 År siden
Saksbehandling i LYDIA for bygningsansvarlig Godkjent 1.0 Anne Cecilie Holen 3 År siden
Saksbehandling av tiltak i LYDIA for arbeidsleder Godkjent 1.0 Anne Cecilie Holen 3 År siden
Saksbehandling i LYDIA ved fravær av arbeidsleder Godkjent 1.0 Anne Cecilie Holen 3 År siden
Saksbehandling i Lydia for LPR Godkjent 1.0 Anne Cecilie Holen 3 År siden
HMS-kontakter ved Driftsavdelingen Godkjent 1.0 Anne Cecilie Holen 3 År siden
HMS-opplæring for nye medarbeidere i Driftsavdelingen Godkjent 1.0 Anne Cecilie Holen 3 År siden
Oppfølging av nytilsatte medarbeidere og vikarer - Driftsavdelingen Godkjent 1.0 Anne Cecilie Holen 3 År siden
Opplæring og oppfølging ved Driftsavdelingen Godkjent 1.0 Anne Cecilie Holen 3 År siden
Opplæring og oppfølging ved Campusservice Godkjent 1.4 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 3 År siden
Avspasering ved Seksjon for drift og logistikk Godkjent 1.0 Anne Cecilie Holen 3 År siden
Avspasering ved Seksjon for bygningsdrift Godkjent 1.6 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 3 År siden
Ferieavvikling ved Seksjon for drift og logistikk Godkjent 1.0 Anne Cecilie Holen 3 År siden
Ferieavvikling ved Seksjon for bygningsdrift Godkjent 1.3 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 3 År siden
Vikariering for gradert friskmeldte ved Seksjon for drift og logistikk Godkjent 1.0 Anne Cecilie Holen 3 År siden
Vikariering for gradert friskmeldte ved Seksjon for bygningsdrift Godkjent 1.2 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 3 År siden
Oppfølging av sommerarbeidere ved Seksjon for drift og logistikk Godkjent 1.0 Anne Cecilie Holen 3 År siden
Egenkontroll av elektriske ledelyssystem Godkjent 1.9 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 3 År siden