Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Få epostvarsling fra HP Service Desk Godkjent 1.6 (Mindre endring) Christine Anne Sætre 6 År siden
Vedlikehold av wikiside Godkjent 1.7 (Mindre endring) Martin Fjeldvær 5 År siden
Valgadministratorer - veiledning Godkjent 1.0 Vegard Stolpnessæter 5 År siden
Virksomhetsstyringssystemet IBM Cognos Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 5 År siden
Version Control with Git Godkjent 1.1 Roger W. J. Alterskjær 5 År siden
Krav til universell utforming ved innkjøp av IKT-løsninger Godkjent 1.5 Christine Anne Sætre 5 År siden
Håndtering av mistanke eller påvisning av gasslekkasje i tekniske rom Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 5 År siden
Arbeid i verksted og bruk av maskinelt utstyr Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 5 År siden
Privat lån av verksted og utstyr Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 5 År siden
Renhold av laboratorium for disseksjon på Laboratoriesenteret Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 5 År siden
Uønskede hendelser i lab eller verksted - Seksjon for drift og logistikk Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 5 År siden
Oversikt over programvare på datasalene som driftes av NTNU IT / Orakeltjenesten Godkjent 1.0 Leif Jakobsen 5 År siden
Fysisk aktivitet Godkjent 1.0 Martin Fjeldvær 5 År siden
Trening Godkjent 1.0 Martin Fjeldvær 5 År siden
Tillatte hjelpemidler Godkjent 1.0 Elin Merete Bjørgen 5 År siden
Varsling av planlagt stans og test av tekniske anlegg Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 5 År siden
Administrere arrangementskalender Godkjent 1.0 Christine Anne Sætre 5 År siden
Aktivitetskalender til NTNU Godkjent 1.0 Christine Anne Sætre 5 År siden
Introduksjonskurs for nyansatte Godkjent 1.0 Tone Kvenild 5 År siden
LOSAM - Rektors staber og organisasjon Godkjent 1.0 Tone Kvenild 5 År siden