Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Brannvern - Gjøvik Godkjent 1.4 (Mindre endring) Trond Øyum 1 År siden
Brannvern - Ålesund Godkjent 1.5 (Mindre endring) Trond Øyum 1 År siden
Introduksjon av nytilsatte Godkjent 1.9 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Blackboard - Organiser vurderingssenteret Godkjent 2.2 (Mindre endring) Martin Veier-Olsen 1 År siden
Apply for change of workplace – NV Godkjent 1.0 Pernille Feilberg 1 År siden Flytt til søppelkassen
Rutiner for arkeologisk feltarbeid ved NTNU Vitenskapsmuseet Godkjent 4.9 (Mindre endring) Skule Olaus Svendsen Spjelkavik 1 År siden
Software on the Software Farm COPY Godkjent 1.0 Christine Anne Sætre 1 År siden
Horisont 2020 - insentivordninger Godkjent 5.3 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 1 År siden
LOSAM i Ålesund Godkjent 2.2 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 År siden
Prøvetid Godkjent 3.4 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Registrering og utlån av kunst Godkjent 3.1 (Mindre endring) Sidsel Kristiansen 1 År siden
Blackboard - Tilpasset visning av innhold Godkjent 2.6 Ragnhild Karlsen Dalslåen 1 År siden
Maskiningeniør bachelor - Trondheim Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 1 År siden
Leie ut hybel eller leilighet Godkjent 2.0 Jorunn Wessel 1 År siden
Avhandlingsformer - artikkelbasert og monografi - doktorgrad Godkjent 2.7 Kristina Jones 1 År siden
Adobe Premiere Godkjent 2.4 Knut Lambrigt Vik 1 År siden
Adobe Lightroom Godkjent 2.2 Knut Lambrigt Vik 1 År siden
Adobe Photoshop Godkjent 2.0 Knut Lambrigt Vik 1 År siden
Adobe InDesign Godkjent 2.1 Knut Lambrigt Vik 1 År siden
Aktuelle kurs - Læringsportal Godkjent 1.8 Christine Anne Sætre 1 År siden