Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Låneregler og betingelser ved biblioteket Godkjent 4.1 Astrid Sandvik 1 År siden
Tidsbegrenset tilrettelegging Godkjent 1.8 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 1 År siden
Instruert personell elektriske anlegg Godkjent 2.2 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 1 År siden
Retningslinjer for tjenester til eksterne enheter Godkjent 1.5 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 1 År siden
VVS-tjenester Godkjent 1.3 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 1 År siden
Leseplasser og datasaler - Sentrum Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 1 År siden
Lærlinger og lærekandidater ved NTNU Godkjent 1.9 Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
IT-tjenester ved NV Godkjent 5.2 (Mindre endring) Elisabeth Stephanie Guillot 1 År siden
Pensjon i utlandet Godkjent 2.1 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Lønn - godtgjørelser - tillegg Godkjent 1.9 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Deling Godkjent 1.1 (Mindre endring) Martin Fjeldvær 1 År siden
Samlokalisering - NV Godkjent 8.2 Pernille Feilberg 1 År siden
Brannvern - Gjøvik Godkjent 1.4 (Mindre endring) Trond Øyum 1 År siden
Brannvern - Ålesund Godkjent 1.5 (Mindre endring) Trond Øyum 1 År siden
Introduksjon av nytilsatte Godkjent 1.9 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Blackboard - Organiser vurderingssenteret Godkjent 2.2 (Mindre endring) Martin Veier-Olsen 1 År siden
Apply for change of workplace – NV Godkjent 1.0 Pernille Feilberg 1 År siden Flytt til søppelkassen
Rutiner for arkeologisk feltarbeid ved NTNU Vitenskapsmuseet Godkjent 4.9 (Mindre endring) Skule Olaus Svendsen Spjelkavik 1 År siden
Software on the Software Farm COPY Godkjent 1.0 Christine Anne Sætre 1 År siden
Horisont 2020 - insentivordninger Godkjent 5.3 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 1 År siden