Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Elektrolaboratoriet - Altera DE2 Godkjent 2.5 Erik Wessel-Berg 1 År siden
Leie av lokaler og utstillingsboder Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 1 År siden
Utlysning av forskningsprosjekt - Digital transformasjon Godkjent 1.2 (Mindre endring) Mads Saurstrø 1 År siden
Tips og råd om medvirkning ved MH Godkjent 2.6 (Mindre endring) Kristina Jones 1 År siden
Fusjon og reorganisering - IV Godkjent 4.0 (Mindre endring) Jakobe Olea T. H. Juul 1 År siden
Fusjon og reorganisering – HF Godkjent 1.6 (Mindre endring) Jakobe Olea T. H. Juul 1 År siden Flytt til søppelkassen
Fusjon og reorganisering Godkjent 1.9 (Mindre endring) Jakobe Olea T. H. Juul 1 År siden
Ansatte i offentlige verv Godkjent 1.8 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 År siden
Bestille catering og møtemat Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 1 År siden
Trykking og kopiering i Ålesund Godkjent 1.3 (Mindre endring) Magne André Rasmussen 1 År siden
Campusutvikling Øya og Elgesetergate 10 Godkjent 3.4 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 1 År siden
Råd og utvalg i Fellesadministrasjonen Godkjent 1.1 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 1 År siden
Co-location IV - sub project 4a EPT Godkjent 1.6 (Mindre endring) Vibeke Ann Pettersen 1 År siden
Collocation IV - sub project 4a EPT Godkjent 1.0 Vibeke Ann Pettersen 1 År siden
Valg ved IE Godkjent 6.0 Kai Torgeir Dragland 1 År siden
Utdanningskvalitet for emneansvarlige - NV Godkjent 4.0 Jørgen Flint 1 År siden
Tilsettingsråd ved Fakultet for ingeniørvitenskap Godkjent 1.0 Øyvind Buljo 1 År siden
Faglærermøter ved Institutt for bioteknologi Godkjent 14.5 Susanna Maarit Brynhildsen 1 År siden
Retningslinjer for internfakturering Godkjent 1.8 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 1 År siden
Administrere e-postlister i Sympa Godkjent 1.6 (Mindre endring) Thomas Misje 1 År siden