Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Dele reiseregning Godkjent 3.3 (Mindre endring) Mariana Bryk 2 År siden
Instituttledermøte ved ØK Godkjent 1.0 Kari Støre Gullichsen 2 År siden
Vitenskapsmuseet - Internt fagråd for formidling Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 2 År siden
Vitenskapsmuseet – Fagråd for utstillinger og arrangement Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 2 År siden Flytt til søppelkassen
Mandat for Programrådet for ph.d. i medisin - MH Godkjent 1.0 Kristina Jones 2 År siden
Saksbehandling i Lydia for teamleder Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 2 År siden
Leseplasser og datasaler - Øya Godkjent 1.0 Kristina Jones 2 År siden
Områdeansvarlig ved brann på NTNU Handelshøyskolen Godkjent 1.8 Randi Leikvold 2 År siden
Ansettelsesutvalg for undervisnings- og forskerstillinger Godkjent 2.4 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 2 År siden
Leseplasser og datasaler - Gjøvik Godkjent 2.7 Jorunn Wessel 2 År siden
Medarbeiderskap - for ledere Godkjent 2.3 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 2 År siden
Ny som leder Godkjent 2.2 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 2 År siden
Rekrutteringsprosessen Godkjent 1.4 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 2 År siden
Organisasjonskultur - for ledere Godkjent 2.6 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 2 År siden
Skjema for litteratursøk og oppgaveskriving i helsefag Godkjent 2.3 Idun Knutsdatter Østerdal 2 År siden
Ansattegoder og fordeler Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 2 År siden
Råd og utvalg - Handelshøyskolen i Trondheim Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Formidlingsstøtte ved MH Godkjent 1.0 Kristina Jones 2 År siden
Demo Godkjent 3.9 Christine Anne Sætre 2 År siden
Rutiner for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet Godkjent 3.9 Yngvild Nåvik 2 År siden