Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Tilgang til sykehusprogramvare StOlav fra NTNU PC Godkjent 3.1 Janne Tellefsen 2 År siden
Retningslinjer for høyspent beredskap Godkjent 1.6 (Mindre endring) Trond Øyum 2 År siden
Emneord på Min profil Godkjent 3.1 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 2 År siden
Taushetserklæring studenter Godkjent 2.0 Berit Hansen Gilde 2 År siden
Kredittkort varekjøp - rammeavtale Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
System for Booking av Leiested Godkjent 2.0 (Mindre endring) Elisabeth Stephanie Guillot 2 År siden
Innføring av nytt felles filområde Godkjent 4.5 Leif Morten Herskedal 2 År siden
Leseplasser og datasaler - Valgrinda Godkjent 2.2 Anna Kittel 2 År siden
Utenlandsstudier i Storbritannia med skolepenger Godkjent 1.0 Hege Gabrielsen Førsvoll 2 År siden
Allmenn- og brukerrettet formidling i Cristin Godkjent 5.4 Liv Gaustad 2 År siden
Stipend for utenlandsstudier Godkjent 1.0 Hege Gabrielsen Førsvoll 2 År siden
Finansiering av utenlandsstudier Godkjent 1.0 Hege Gabrielsen Førsvoll 2 År siden
Søk stipend via Internasjonal seksjon Godkjent 1.0 Hege Gabrielsen Førsvoll 2 År siden
Internships i utlandet Godkjent 1.0 Hege Gabrielsen Førsvoll 2 År siden
Risikovurdering for informasjonssikkerhet Godkjent 1.0 Anders Gimmestad Gule 2 År siden
Glemt passord Godkjent 2.3 (Mindre endring) Thomas Misje 2 År siden
Karantene brukerkonto Godkjent 1.9 (Mindre endring) Thomas Misje 2 År siden
Erasmus 2014 til 2021 Godkjent 1.0 Hege Gabrielsen Førsvoll 2 År siden
Studieprogramråd for bachelor ingeniør data Godkjent 1.0 Therese Mjøen 2 År siden
Studieprogramråd for bachelor ingeniør elektro Godkjent 1.0 Therese Mjøen 2 År siden