Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Tilsettingsutvalget ved SU Godkjent 1.0 Vibeke Ann Pettersen 2 År siden
Leseplasser - Dragvoll Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Leseplasser - Gløshaugen Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Leseplasser - Sentrum Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Leseplasser - Kalvskinnet Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Leseplasser - Tunga Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Leseplasser - Gjøvik Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Leseplasser - Tyholt Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Leseplasser - Valgrinda Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Leseplasser - Øya Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Leseplasser - Elgeseter Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Leseplasser - Ålesund Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Sommerarbeidere - retningslinjer Godkjent 2.9 (Mindre endring) Trond Øyum 2 År siden
Saksbehandling i Lydia for teamleder og oppgavefordeler i Logistikkteamet Godkjent 1.4 (Mindre endring) Trond Øyum 2 År siden
Retningslinjer for eksamen på medisinstudiet - DMF Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Brukerveiledning for telefon på StOlav og DMF Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Tilgang til sykehusprogramvare StOlav fra NTNU PC Godkjent 3.1 Janne Tellefsen 2 År siden
Navneendring - nytt fødselsnummer Godkjent 1.4 Elin Merete Bjørgen 2 År siden
Retningslinjer for høyspent beredskap Godkjent 1.6 (Mindre endring) Trond Øyum 2 År siden
Emneord på Min profil Godkjent 3.1 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 2 År siden