Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Student information - Faculty of medicine and health sciences Godkjent 1.9 (Mindre endring) Anja Johansen 2 År siden
Blackboard - Egen- og medstudentevaluering Godkjent 1.3 Kari Anne Flem Røren 2 År siden
Registrere ferie i Paga Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 2 År siden
Paga Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 2 År siden
Legge til person- og familieinformasjon i Paga Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 2 År siden
Oppfølging av sykemeldte i Paga Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 2 År siden
Horisont 2020 - prosess- og rutinebeskrivelser for deltakelse Godkjent 2.9 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 2 År siden
Strategisk personalplanlegging Godkjent 2.7 Kari Rueslåtten 2 År siden
PBL-portalen - Medisinstudiet - MH Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
HMS ved HF Godkjent 2.7 Åshild Berg-Tesdal 2 År siden
Metoder for evaluering av emne Godkjent 6.4 Kjerstin Tobiassen 2 År siden
Studiestruktur og emnesammenheng - IES Godkjent 1.8 Erik Wessel-Berg 2 År siden
Doktorgradsprogrammer Godkjent 2.6 Pernille Feilberg 2 År siden
Administrator for bedømmelseskomite - doktorgrad Godkjent 2.1 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 2 År siden
Digital signering av e-post og kryptert samtale Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Fordypningsprosjekt ved IFY Godkjent 2.2 Peder Kristian Brenne 2 År siden
Tekst til søknad om forskningsmidler Godkjent 1.4 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 2 År siden
Få hjelp med AV-utstyr Godkjent 3.5 Tore Hugubakken 2 År siden
Avslutning av BOA-prosjekter Godkjent 2.3 (Mindre endring) Yngvild Nåvik 2 År siden
Toppsaker i meldingstjenesten Godkjent 1.3 Christine Anne Sætre 2 År siden