Alle sider

Status Revisjon Bruker  
E-post og kalender med Thunderbird for ansatte Godkjent 4.5 (Mindre endring) Thomas Misje 2 År siden
Opprette sak i HPSM Godkjent 7.3 (Mindre endring) Elisabeth Stephanie Guillot 2 År siden
Søke i HPSM Godkjent 15.4 (Mindre endring) Elisabeth Stephanie Guillot 2 År siden
Saksbehandling i HPSM Godkjent 7.8 (Mindre endring) Elisabeth Stephanie Guillot 2 År siden
Førstegangsoppsett av HPSM Godkjent 2.7 (Mindre endring) Elisabeth Stephanie Guillot 2 År siden
Flytte kontor Godkjent 4.4 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 2 År siden
Skattetrekk Godkjent 3.8 (Mindre endring) Mads Saurstrø 2 År siden
Ledergruppen ved Institutt for psykisk helse Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Ledergruppen ved Institutt for helsevitenskap i Ålesund Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Blackboard - Åpne emner og gjestetilgang Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Blackboard - Generell oversikt Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Blackboard - Tilpasning av emnemenyen Godkjent 1.3 Sissel Arhaug Basso 2 År siden
Blackboard - Mine vurderinger Godkjent 1.3 Kari Anne Flem Røren 2 År siden
Blackboard - Tilgangsstyrt innhold Godkjent 1.3 Kari Anne Flem Røren 2 År siden
Tematiske satsingsområder Godkjent 4.3 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 2 År siden
Vernepliktskontakt Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 2 År siden
Matlab for studenter Godkjent 1.0 Martin Fjeldvær 2 År siden
Konflikter i doktorgradsperioden Godkjent 1.5 Kristin Wergeland Brekke 2 År siden
MS Yammer - O365 Godkjent 1.0 Martin Fjeldvær 2 År siden
Skifting av batterier ved UPS-anlegg Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 2 År siden