Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Blackboard - Tilgangsstyrt innhold Godkjent 1.3 Kari Anne Flem Røren 2 År siden
Tematiske satsingsområder Godkjent 4.3 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 2 År siden
Vernepliktskontakt Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 2 År siden
Matlab for studenter Godkjent 1.0 Martin Fjeldvær 2 År siden
Konflikter i doktorgradsperioden Godkjent 1.5 Kristin Wergeland Brekke 2 År siden
MS Yammer - O365 Godkjent 1.0 Martin Fjeldvær 2 År siden
Skifting av batterier ved UPS-anlegg Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 2 År siden
Batteriskift UPS og lede- og markeringslys Godkjent 1.8 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 2 År siden
Interaksjonsdesign - veiledninger og rutiner Godkjent 2.1 Marte Helene Foss 2 År siden
Etiske retningslinjer for undervisning og veiledning ved IMU Godkjent 1.1 Vegard Stolpnessæter 2 År siden
Blackboard - Plagieringskontoll Godkjent 1.3 Morten Bjerkholt 2 År siden
Visum til utenlandsstudier Godkjent 3.2 (Mindre endring) Hege Gabrielsen Førsvoll 2 År siden
Trykking og kopiering i Gjøvik Godkjent 1.3 Einar Jørgen Haraldseid 2 År siden
Endre oppsett av egen fane Godkjent 5.2 Christine Anne Sætre 2 År siden
Legg til og fjern småprogrammer Godkjent 7.4 Christine Anne Sætre 2 År siden
Student thesis at NTNU in Gjøvik Godkjent 2.3 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 2 År siden
Forsidemal eksamen Godkjent 3.4 Elin Merete Bjørgen 2 År siden
E-post og kalender på nett for ansatte Godkjent 1.0 Magne André Rasmussen 2 År siden
E-post og kalender i nettleseren Godkjent 5.6 (Mindre endring) Magne André Rasmussen 2 År siden
BOTT Saksbehandling og arkiv Godkjent 1.0 Tone Kvenild 2 År siden