Alle sider

Status Revisjon Bruker  
For undervisere ved medisinstudiet – MH Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden Flytt til søppelkassen
Oppfølging av nytilsatte medarbeidere og vikarer - Campusservice Godkjent 1.9 Tore Hugubakken 2 År siden
Rutiner for samlingsforvaltning - naturhistorie Godkjent 1.2 James David Mervyn Speed 2 År siden
Tilleggslønn - oppdragsavtale Godkjent 4.4 Tore Hugubakken 2 År siden
Endre språk i Windows 7 og Office 2010 Godkjent 1.0 Magne André Rasmussen 2 År siden
Utstyr i undervisningsrom Godkjent 2.2 Tore Hugubakken 2 År siden
Om Hva skjer Godkjent 1.0 Martin Fjeldvær 2 År siden
Oppfølging av sommerarbeidere ved Seksjon for bygningsdrift Godkjent 1.0 Martin Fjeldvær 2 År siden
Studiehåndbøker fra tidligere SVT Godkjent 1.0 Vibeke Ann Pettersen 2 År siden
Blackboard - hjelp for ansatte Godkjent 6.8 Christian Moen Fjære 2 År siden
Aktivitetsrapport - MH Godkjent 2.3 (Mindre endring) Hanne Smevik 2 År siden
Utvikle søknad om eksterne midler - BOA - SVT Godkjent 1.0 Vibeke Ann Pettersen 2 År siden
Søk om eksterne forskningsmidler - SVT Godkjent 1.0 Vibeke Ann Pettersen 2 År siden
Å bygge en ny enhet - for ledere Godkjent 2.4 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 2 År siden
Endre oppsett av Min side på Innsida Godkjent 1.0 Christine Anne Sætre 2 År siden
Cristin - forskningsdokumentasjon Godkjent 2.5 (Mindre endring) Tore Hugubakken 2 År siden
Digital sykemelding Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 2 År siden
Introduksjonsopplegg - Elektronikk Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Valg ved IV Godkjent 7.6 Øyvind Buljo 2 År siden
Universell utforming - standarder for korrekt kode Godkjent 1.8 Tore Hugubakken 2 År siden