Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Horisont 2020 - eksterne konsulenter Godkjent 2.2 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 2 År siden
Prosjektetableringsstøtte - søknadsbeløp Godkjent 1.6 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 2 År siden
Krise under utenlandsopphold Godkjent 2.6 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 2 År siden
Sjekkliste for bidrags- og oppdragsfinansierte prosjekt - BOA Godkjent 3.7 Tore Hugubakken 2 År siden
Oppsigelse Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 2 År siden
Master i bygg- og miljøteknikk - studieinformasjon Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 2 År siden
Valg ved IES Godkjent 1.9 Erik Wessel-Berg 2 År siden
HR - viktige datoer og årshjul Godkjent 2.7 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 2 År siden
Oppfriskningskurs - IE Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
For undervisere ved medisinstudiet – MH Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden Flytt til søppelkassen
Oppfølging av nytilsatte medarbeidere og vikarer - Campusservice Godkjent 1.9 Tore Hugubakken 2 År siden
Rutiner for samlingsforvaltning - naturhistorie Godkjent 1.2 James David Mervyn Speed 2 År siden
Tilleggslønn - oppdragsavtale Godkjent 4.4 Tore Hugubakken 2 År siden
Endre språk i Windows 7 og Office 2010 Godkjent 1.0 Magne André Rasmussen 2 År siden
Utstyr i undervisningsrom Godkjent 2.2 Tore Hugubakken 2 År siden
Om Hva skjer Godkjent 1.0 Martin Fjeldvær 2 År siden
Oppfølging av sommerarbeidere ved Seksjon for bygningsdrift Godkjent 1.0 Martin Fjeldvær 2 År siden
Studiehåndbøker fra tidligere SVT Godkjent 1.0 Vibeke Ann Pettersen 2 År siden
Blackboard - hjelp for ansatte Godkjent 6.8 Christian Moen Fjære 2 År siden
Aktivitetsrapport - MH Godkjent 2.3 (Mindre endring) Hanne Smevik 2 År siden