Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Felles filområde T og hjemmeområde M for Campusservice Godkjent 1.1 Anne Cecilie Holen 2 År siden
Utdanningskomiteen ved IVT Godkjent 1.0 Øyvind Buljo 2 År siden
Forskningskomitéen ved IVT Godkjent 1.0 Øyvind Buljo 2 År siden
Ledergruppen ved IVT Godkjent 1.0 Øyvind Buljo 2 År siden
Råd og utvalg ved IVT Godkjent 1.0 Øyvind Buljo 2 År siden
Blackboard - Levere inn en oppgave Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 2 År siden
Faglærers oppgaver i kvalitetssystemet Godkjent 2.7 Tore Hugubakken 2 År siden
Emnekanaler i Innsida Godkjent 6.5 Tore Hugubakken 2 År siden
Etablere Open Access-tidsskrift Godkjent 2.2 Marit Brodshaug 2 År siden
Vitenskapsmuseet - Styret ved Institutt for arkeologi og kulturhistorie Godkjent 10.8 Marianne Utne Nilsen 2 År siden
Bruk av eget kjøretøy - kjørebok Godkjent 3.8 (Mindre endring) Inger Helene Talberg 2 År siden
Nettbaserte læringsressurser Godkjent 2.2 Tonje Mogstad Høivik 2 År siden
Organisasjons- og budsjettkomiteen ved IVT Godkjent 1.0 Øyvind Buljo 2 År siden
Frivillig permisjon for stipendiater - Rutiner ved MH Godkjent 1.8 (Mindre endring) Janne Tellefsen 2 År siden
Avslutning av arbeidsforholdet Godkjent 1.6 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 2 År siden
Melde skade - student Godkjent 2.0 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 2 År siden
Koble til nettverksområde med Linux Godkjent 6.9 (Mindre endring) Thomas Misje 2 År siden
Windows 10 Godkjent 2.8 Leif Jakobsen 2 År siden
Regnskap - Forholdsmessig fradrag for inngående mva Godkjent 1.3 (Mindre endring) Inger Helene Talberg 2 År siden
Bedømmelseskomite - doktorgrad Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden