Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Instituttledergruppen ved Institutt for nevromedisin - INM - MH Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Studieveiledere ved IE-fakultetet Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Sikkerhetskurs for studenter ved IE Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Oppfriskningskurs ved IE Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Ekskursjon for studenter ved IE Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Elections at NV Godkjent 1.0 Pernille Feilberg 2 År siden
Økonomisk støtte til studentarrangement Godkjent 2.0 (Mindre endring) Reidar Angell Hansen 2 År siden
Saksbehandling i Lydia for sjåfør i Logistikkteamet Godkjent 1.2 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 2 År siden
Endring og forlengelse av forskningsprosjekt - helseforskning Godkjent 1.5 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 2 År siden
Rapportering fra forskningstermin Godkjent 4.3 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Søk støtte til formidling ved IE Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
FrontPage Godkjent 1.0 Christine Anne Sætre 2 År siden
Studiehåndbøker for MH-fakultetet Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Støtte til nasjonale eksterne prosjekter - IE Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Felles filområde - for domeneadministratorer Godkjent 1.5 (Mindre endring) Thomas Misje 2 År siden
Felles filområde - for gruppeadministratorer Godkjent 2.3 (Mindre endring) Thomas Misje 2 År siden
Student ved IE Godkjent 4.2 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Rutiner for samlingsforvaltning - Vitenskapsmuseet Godkjent 6.0 Tove Eivindsen 2 År siden
Eksamen - Ålesund Godkjent 30.5 Rigmor Eik 2 År siden
Kjernefasiliteter - Core Facilities - MH Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden