Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Felles nettverksområde Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Felles nettverksområde - administrere filgrupper Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Innføring av nytt felles nettverksområde Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Koble til trådløsnettet med Linux Godkjent 4.7 (Mindre endring) Thomas Misje 2 År siden
Avskjed i nåde Godkjent 1.7 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 2 År siden
Blackboard - hjelp for studenter Godkjent 1.8 (Mindre endring) Haakon Aasprong 2 År siden
Rekruttere vitenskapelig ansatte ved SU Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Rekruttere stipendiater og postdoktorer ved SU Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
NTNUs styre Godkjent 1.4 Tore Hugubakken 2 År siden
Arbeidsmiljøutvalg Gjøvik Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Arbeidsmiljøutvalg Ålesund Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Koble til nettverksområde - MH Godkjent 2.0 Håvard Mathias Ellefsen 2 År siden
Fusjon og reorganisering - SU Godkjent 3.2 Kjersti Strømme 2 År siden
Legge til nettverksstasjoner i Mac OSX for ansatte ved MH Godkjent 2.4 Claes Henrik Ehlner Svärd 2 År siden
Levere masteroppgave - HF og SVT Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Valg ved Det humanistiske fakultet Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 2 År siden
Valg ved Fakultet for ingeniørvitenskap Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 2 År siden
Biotechnology Evaluation 2016 Godkjent 15.8 Jo Esten Hafsmo 2 År siden
Regnskap - Merverdiavgift og kunst Godkjent 1.8 (Mindre endring) Inger Helene Talberg 2 År siden
Ledige stillinger for studenter ved SVT Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden