Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Instituttledergruppen ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk - ISB - DMF Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Rutiner for samlingsforvaltning - kulturhistorie Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
LOS-tjenesten - Medisinstudiet - MH Godkjent 1.3 (Mindre endring) Janne Tellefsen 2 År siden
LOS-tjenesten - DMF Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Blackboard - standardoppsett av sidemenyen Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Motta store filer Godkjent 1.7 Kenneth André Solstad 2 År siden
Læringsstøtteapparat ved HF Godkjent 1.0 Åshild Berg-Tesdal 2 År siden
Adgangskort St. Olavs Hospital for studenter ved MH Godkjent 2.2 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 2 År siden
Aktivitetsrapport ved DMF Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Søknadshjelp for forskere ved Det medisinske fakultet og Helse Midt-Norge Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Søknadshjelp for forskere ved Fakultet for medisin og helsevitenskap og Helse Midt-Norge Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Frivillig permisjon for stipendiater - Rutiner ved DMF Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Grunnkurs i PBL-fasilitering Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Tilbake Grunnkurs i PBL-fasilitering - Medisinstudiet - MH Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
PBL-portalen ved DMF Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Koble til nettverksområde ved DMF Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Læremiddelbank ved DMF Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Læremiddelbank - MH Godkjent 1.7 (Mindre endring) Janne Tellefsen 2 År siden
Læringsmåldatabasen - MH Godkjent 2.2 (Mindre endring) Janne Tellefsen 2 År siden
Læringsmåldatabasen ved DMF Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden