Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Rekruttere stipendiater og postdoktorer ved SVT Godkjent 1.0 Kari Støre Gullichsen 2 År siden
Doktorgradsutvalget ved IVT Godkjent 1.0 Øyvind Buljo 2 År siden
Prosjekt- og masteroppgavetilbud ved Institutt for fysikk Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Møteplass for læringsstøtte Godkjent 18.5 Tonje Mogstad Høivik 2 År siden
Beskrivelse av fordypningstema - IET Godkjent 1.0 Erik Wessel-Berg 2 År siden
Masteroppgave ved IET Godkjent 1.0 Erik Wessel-Berg 2 År siden
Studiestruktur og emnesammenheng - IET Godkjent 1.0 Erik Wessel-Berg 2 År siden
Valg av studieretning - IET Godkjent 1.0 Erik Wessel-Berg 2 År siden
Tilsettingsråd ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Godkjent 1.0 Øyvind Buljo 2 År siden
Tilbake Tilsettingsråd ved Fakultet for ingeniørvitenskap Godkjent 1.0 Øyvind Buljo 2 År siden
Regnskapsføre kjøp av FoU-tjenester i Forskningsrådsprosjekter Godkjent 2.2 (Mindre endring) Inger Helene Talberg 2 År siden
Regnskapsføre pliktarbeid for eksternfinansierte stipendiater Godkjent 2.2 (Mindre endring) Inger Helene Talberg 2 År siden
Budsjettere EU-randsoneprosjekter Godkjent 3.8 (Mindre endring) Børge Johannes Lysø 2 År siden
Helsefaglig simulering - MH Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Doktorgradsadministrasjon ved IVT Godkjent 1.0 Øyvind Buljo 2 År siden
Passordbeskytte deler av nettside Godkjent 1.8 (Mindre endring) Storm Jaran Bruvoll Westlie 2 År siden
Valg ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Valg ved Det medisinske fakultet 2013 Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Kvalitetssikring av utdanning ved DMF Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Instituttledergruppen ved Institutt for nevromedisin - INM - DMF Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden