Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Strategidokumenter IME Godkjent 1.0 Nina Kotte 2 År siden
Utvalg og råd ved IME-fakultetet Godkjent 1.0 Nina Kotte 2 År siden
Årets formidler – lærer – målgivende pasning IME Godkjent 1.0 Nina Kotte 2 År siden Flytt til søppelkassen
Ekskursjon for studenter ved IME-fakultetet Godkjent 1.0 Nina Kotte 2 År siden
Eksamensoppgaver - MH Godkjent 1.2 (Mindre endring) Janne Tellefsen 2 År siden
Masteroppgave ved NT - sivilingeniør Godkjent 1.0 Per Henning 2 År siden
Tilsettingsrådet for administrative og tekniske stillinger IME Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger IME Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Rekruttere stipendiater og postdoktorer ved SVT Godkjent 1.0 Kari Støre Gullichsen 2 År siden
Doktorgradsutvalget ved IVT Godkjent 1.0 Øyvind Buljo 2 År siden
Prosjekt- og masteroppgavetilbud ved Institutt for fysikk Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Møteplass for læringsstøtte Godkjent 18.5 Tonje Mogstad Høivik 2 År siden
Beskrivelse av fordypningstema - IET Godkjent 1.0 Erik Wessel-Berg 2 År siden
Masteroppgave ved IET Godkjent 1.0 Erik Wessel-Berg 2 År siden
Studiestruktur og emnesammenheng - IET Godkjent 1.0 Erik Wessel-Berg 2 År siden
Valg av studieretning - IET Godkjent 1.0 Erik Wessel-Berg 2 År siden
Tilsettingsråd ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Godkjent 1.0 Øyvind Buljo 2 År siden
Tilbake Tilsettingsråd ved Fakultet for ingeniørvitenskap Godkjent 1.0 Øyvind Buljo 2 År siden
Regnskapsføre kjøp av FoU-tjenester i Forskningsrådsprosjekter Godkjent 2.2 (Mindre endring) Inger Helene Talberg 2 År siden
Regnskapsføre pliktarbeid for eksternfinansierte stipendiater Godkjent 2.2 (Mindre endring) Inger Helene Talberg 2 År siden