Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Hovedekskursjoner - NT Godkjent 1.0 Per Henning 2 År siden
Retningslinjer for Logistikk, park og ressurs Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Retningslinjer for Logistikk park og ressurs Godkjent 2.6 Tanja Mathiesen 2 År siden
Studieprogramråd - NT Godkjent 1.0 Per Henning 2 År siden
Utdanningskvalitet for studenter - NT Godkjent 1.0 Per Henning 2 År siden
Utdanningskvalitet - NT Godkjent 1.0 Per Henning 2 År siden
Utdanningskvalitet for emneansvarlige - NT Godkjent 1.0 Per Henning 2 År siden
Utdanningskvalitet for fakultetet - NT Godkjent 1.0 Per Henning 2 År siden
Utdanningskvalitet for instituttene - NT Godkjent 1.0 Per Henning 2 År siden
Utdanningskvalitet for studieprogramledere - NT Godkjent 1.0 Per Henning 2 År siden
Tilbake Fakultetsstyret IE Godkjent 1.0 Nina Kotte 2 År siden
Retningslinjer for Servicesenter for eiendom Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Forvaltning av utstyr - MH Godkjent 1.1 (Mindre endring) Janne Tellefsen 2 År siden
Regnskap -Mva ved inn og utførsel av varer Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 2 År siden
Forskningsutvalget ved NT Godkjent 1.0 Per Henning 2 År siden
Forskningsmidler - NT Godkjent 1.0 Per Henning 2 År siden
Levere doktorgradsavhandling ved NT Godkjent 1.0 Per Henning 2 År siden
Oppfølging av sommerarbeidere i Campusservice Godkjent 2.5 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 2 År siden
Ansettelsesutvalg ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Godkjent 1.0 Øyvind Buljo 2 År siden
Tilsetting - IVT - HR Godkjent 1.0 Øyvind Buljo 2 År siden