Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Utdanningskvalitet for instituttene - NT Godkjent 1.0 Per Henning 3 År siden
Utdanningskvalitet for studieprogramledere - NT Godkjent 1.0 Per Henning 3 År siden
Tilbake Fakultetsstyret IE Godkjent 1.0 Nina Kotte 3 År siden
Retningslinjer for Servicesenter for eiendom Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 3 År siden
Forvaltning av utstyr - MH Godkjent 1.1 (Mindre endring) Janne Tellefsen 3 År siden
Regnskap -Mva ved inn og utførsel av varer Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 2 År siden
Forskningsutvalget ved NT Godkjent 1.0 Per Henning 2 År siden
Forskningsmidler - NT Godkjent 1.0 Per Henning 2 År siden
Levere doktorgradsavhandling ved NT Godkjent 1.0 Per Henning 2 År siden
Oppfølging av sommerarbeidere i Campusservice Godkjent 2.5 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 2 År siden
Ansettelsesutvalg ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Godkjent 1.0 Øyvind Buljo 2 År siden
Tilsetting - IVT - HR Godkjent 1.0 Øyvind Buljo 2 År siden
Ledige stillinger for studenter ved IVT Godkjent 1.0 Øyvind Buljo 2 År siden
Ansettelsesutvalg ved Fakultet for ingeniørvitenskap Godkjent 1.4 Øyvind Buljo 2 År siden
Oppfølging av medarbeidere ved avvik Godkjent 1.6 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 2 År siden
Trådløst nett for gjester Godkjent 3.6 (Mindre endring) Magnar Hole 2 År siden
Virtuell desktop (VDI) Godkjent 1.7 Else Britt Ervik 2 År siden
Søke lesesalplass ved HF og SVT - masterstudenter Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
IT-tjenester ved NT Godkjent 1.0 Per Henning 2 År siden
LOSAM - NT-fakultetet Godkjent 1.0 Per Henning 2 År siden