Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Opplæring og oppfølging ved Driftsavdelingen Godkjent 1.0 Anne Cecilie Holen 2 År siden
Opplæring og oppfølging ved Campusservice Godkjent 1.4 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 2 År siden
Avspasering ved Seksjon for drift og logistikk Godkjent 1.0 Anne Cecilie Holen 2 År siden
Avspasering ved Seksjon for bygningsdrift Godkjent 1.6 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 2 År siden
Ferieavvikling ved Seksjon for drift og logistikk Godkjent 1.0 Anne Cecilie Holen 2 År siden
Ferieavvikling ved Seksjon for bygningsdrift Godkjent 1.3 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 2 År siden
Vikariering for gradert friskmeldte ved Seksjon for drift og logistikk Godkjent 1.0 Anne Cecilie Holen 2 År siden
Vikariering for gradert friskmeldte ved Seksjon for bygningsdrift Godkjent 1.2 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 2 År siden
Oppfølging av sommerarbeidere ved Seksjon for drift og logistikk Godkjent 1.0 Anne Cecilie Holen 2 År siden
Egenkontroll av elektriske ledelyssystem Godkjent 1.9 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 2 År siden
Egenkontroll av etterlysende ledesystemer Godkjent 1.5 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 2 År siden
Egenkontroll av rømningsveier Godkjent 2.0 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 2 År siden
Egenkontroll av branndører og brannporter Godkjent 2.4 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 2 År siden
Ferdigbefaring byggrenhold Godkjent 1.5 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 2 År siden
Arbeidsoppdrag i Lydia for transporten Godkjent 1.0 Anne Cecilie Holen 2 År siden
Tungt og ensformig arbeid - driftsavdelingen Godkjent 1.0 Anne Cecilie Holen 2 År siden
Administrasjon av eksamen på medisinstudiet Godkjent 1.0 Kristina Jones 2 År siden
Kontakt Serviceenheten ved DMF Godkjent 1.0 Kristina Jones 2 År siden
Fakturering for ekstraordinært arbeid Godkjent 4.0 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 2 År siden
Registrere utenlandsreiser - DMF Godkjent 1.0 Kristina Jones 2 År siden