Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Håndtering av lysrør og sparepære Godkjent 2.2 Anne Cecilie Holen 2 År siden
Eksamensplaner - Gjøvik Godkjent 4.3 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 2 År siden
Byggsikring og vakthold på campus Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Saksbehandling i Lydia - håndverkstjenester og byggsikring Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Håndtering av gassalarm i tekniske rom Godkjent 2.7 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 2 År siden
Sikringsskifte og støvsuging i sikringsskap og tavler Godkjent 1.8 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 2 År siden
Renhold av forsøksdyravdelinger Godkjent 2.7 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 2 År siden
Puss og revisjon i jordet frakoblet høyspentanlegg Godkjent 1.8 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 2 År siden
Jordfeilsøking Godkjent 1.5 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 2 År siden
Strømbrudd og feilsøking i høyspentanlegg Godkjent 1.7 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 2 År siden
Arbeidsflyt for Driftsavdelingen Godkjent 1.0 Anne Cecilie Holen 2 År siden
Saksbehandling i LYDIA for bygningsansvarlig Godkjent 1.0 Anne Cecilie Holen 2 År siden
Saksbehandling av tiltak i LYDIA for arbeidsleder Godkjent 1.0 Anne Cecilie Holen 2 År siden
Saksbehandling i LYDIA ved fravær av arbeidsleder Godkjent 1.0 Anne Cecilie Holen 2 År siden
Saksbehandling i Lydia for LPR Godkjent 1.0 Anne Cecilie Holen 2 År siden
HMS-kontakter ved Driftsavdelingen Godkjent 1.0 Anne Cecilie Holen 2 År siden
HMS-opplæring for nye medarbeidere i Driftsavdelingen Godkjent 1.0 Anne Cecilie Holen 2 År siden
Oppfølging av nytilsatte medarbeidere og vikarer - Driftsavdelingen Godkjent 1.0 Anne Cecilie Holen 2 År siden
Opplæring og oppfølging ved Driftsavdelingen Godkjent 1.0 Anne Cecilie Holen 2 År siden
Opplæring og oppfølging ved Campusservice Godkjent 1.4 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 2 År siden