Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Prosjektleders forksningsansvarliges og prosjektmedarbeiders ansvar i helseforskning Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 År siden
Forskningsdeltakeres rettigheter i helseforskning Godkjent 1.2 Kristina Jones 3 År siden
Utenlandsstudier i Israel Godkjent 2.4 (Mindre endring) Hege Gabrielsen Førsvoll 3 År siden
Forskerlinjen Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 3 År siden
Om forskerlinjen Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 3 År siden
Gjennomføring av forskerlinjen ved medisinstudiet Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 3 År siden
Forskerlinjen ved medisinstudiet Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 3 År siden
Om forskerlinjen ved medisinstudiet Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 3 År siden
Oppbevaring og utlevering av humant biologisk materiale Godkjent 1.1 Kristina Jones 3 År siden
Ansvar og plikter i helseforskning - prosjekteder - forskningsansvarlig - prosjektmedarbeider Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 År siden
Samtykke fra forskningsdeltakere i helseforskning Godkjent 1.1 (Mindre endring) Kristina Jones 3 År siden
Sluttmeding til REK - Avslutte prosjekt innen helseforskning Godkjent 1.1 (Mindre endring) Kristina Jones 3 År siden
Undervisningstrender Godkjent 3.0 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 3 År siden
HMS ved Driftsavdelingen Godkjent 1.0 Anne Cecilie Holen 3 År siden
Flytting til NTNUs e-postløsning Godkjent 9.0 Christine Anne Sætre 3 År siden
Sett opp epostkonto i Outlook Godkjent 5.7 (Mindre endring) Christine Anne Sætre 3 År siden
Epost på Windowsmobil Godkjent 1.9 Christine Anne Sætre 3 År siden
Tidligere dekanmøter i medisin i Trondheim Godkjent 1.6 (Mindre endring) Kristina Jones 3 År siden
Ledige stillinger for studenter ved FT Godkjent 10.3 Ragnhild Nordback Madsen 3 År siden
Flagginstruks for NTNU Godkjent 4.3 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 3 År siden