Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Verktøy for læring Godkjent 3.0 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 3 År siden
Administrer studia dine Godkjent 1.5 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 3 År siden
Vitenskapsmuseet - LOSAM Godkjent 10.8 Christen Torvik 3 År siden
Digital hjemmeeksamen – for administrativt ansatte Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 3 År siden Flytt til søppelkassen
Digital hjemmeeksamen – for vitenskapelig ansatte Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 3 År siden Flytt til søppelkassen
Skjema og retningslinjer for masteroppgave ved DMF Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 År siden
Læringsmiljøutvalget Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 3 År siden
Ansattmobilitet gjennom Erasmus+ Godkjent 1.0 Hege Gabrielsen Førsvoll 3 År siden
Utenlandsstudier i EU / Erasmus+ Godkjent 1.0 Hege Gabrielsen Førsvoll 3 År siden
Blackboard hjelp Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 3 År siden
Lage avanserte lenker til MazeMap Godkjent 3.3 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 3 År siden
Utlysning Erasmus Global mobilitet Godkjent 1.0 Hege Gabrielsen Førsvoll 3 År siden
Nettsidemaler Godkjent 1.2 Åshild Berg-Tesdal 3 År siden
DMF - Skjema for anmodning om tilsetting ved DMF Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 År siden
Veiledning for helseforskning - Planleggingsfasen Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 År siden
Skaffe forskningsdeltakere til helseforskning Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 År siden
Sluttmelding til REK Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 År siden
Regler for oppbevaring og utlevering av humant biologisk materiale Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 År siden
Studier med støtte - SMS Godkjent 1.5 Beate Nordeng 3 År siden
Felles forskningsutvalg og Felles utdanningsutvalg for St. Olavs Hospital og Fakultet for medisin og helse Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 År siden