Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Innføring av gjennomgående søyler i studiet Godkjent 1.6 Anne Nylund 3 År siden
Utenlandsstudier i Tanzania Godkjent 2.1 (Mindre endring) Hege Gabrielsen Førsvoll 3 År siden
Utenlandsstudier i Uganda Godkjent 2.1 (Mindre endring) Hege Gabrielsen Førsvoll 3 År siden
Utenlandsstudier i Europa utenfor EU Godkjent 3.2 (Mindre endring) Hege Gabrielsen Førsvoll 3 År siden
Risikovurdering og HMS ved store arrangement Godkjent 1.7 (Mindre endring) Mads Saurstrø 3 År siden
Sett opp ansatt e-postkonto i OS X Godkjent 1.7 (Mindre endring) Mads Saurstrø 3 År siden
Materiell til studentrekruttering Godkjent 9.6 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 3 År siden
Skriv god engelsk Godkjent 1.4 (Mindre endring) Mads Saurstrø 3 År siden
Fusjon og reorganisering - AD Godkjent 2.9 Åslaug Mostad 3 År siden
Strategi og planarbeid Godkjent 2.2 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 3 År siden
Skjema for litteratursøk og oppgaveskriving i sykepleiefaget Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 3 År siden
Overgangsbestemmelser for studenter ved tidligere NTNU Godkjent 3.7 Kjersti Møller 3 År siden
Programfarm for Internet Explorer - privat PC Godkjent 1.7 (Mindre endring) Olav Gundersen 3 År siden
IE fakultet Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 3 År siden
Utlån av Drivhuset Godkjent 1.0 Unni Kringtrø Eide 3 År siden
Verktøy for læring Godkjent 3.0 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 3 År siden
Administrer studia dine Godkjent 1.5 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 3 År siden
Vitenskapsmuseet - LOSAM Godkjent 10.8 Christen Torvik 3 År siden
Digital hjemmeeksamen – for administrativt ansatte Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 3 År siden Flytt til søppelkassen
Digital hjemmeeksamen – for vitenskapelig ansatte Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 3 År siden Flytt til søppelkassen