Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Forskningsutvalget – Høst 2012 Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 7 År siden Flytt til søppelkassen
Søk om alderspensjon Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 7 År siden
Melde skade Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 7 År siden
Håndtering av humant materiale - Driftsavdelingen Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 7 År siden
Stipend gjennom Internasjonal seksjon Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 6 År siden
Forhåndsgodkjenning av fagplan Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 6 År siden
Opprette ny utskriftskø på printhost Godkjent 1.5 Christine Anne Sætre 6 År siden
Stipend fra NTNU Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 6 År siden
Eduroam på Android Godkjent 1.0 Martin Fjeldvær 6 År siden
Innkjøp - for bestillere Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 6 År siden
Egenkontroll av branndører Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 6 År siden
Oppstartsseminar for doktorgradskandidater Godkjent 1.7 (Mindre endring) Liv Ragnhild Holdhus Sjursen 6 År siden
Doktorgrad - avslutningsfasen Godkjent 1.8 (Mindre endring) Liv Ragnhild Holdhus Sjursen 6 År siden
Sør-Afrika Godkjent 1.0 Hege Gabrielsen Førsvoll 6 År siden
Ghana Godkjent 1.0 Hege Gabrielsen Førsvoll 6 År siden
Tanzania Godkjent 1.0 Hege Gabrielsen Førsvoll 6 År siden
Uganda Godkjent 1.0 Hege Gabrielsen Førsvoll 6 År siden
DMF Godkjent 1.0 Anne Steenstrup-Duch 6 År siden
Doktorgrad - oppstartsfasen Godkjent 2.0 (Mindre endring) Liv Ragnhild Holdhus Sjursen 6 År siden
Sikkert arbeid på eller ved elektrisk anlegg Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 6 År siden