Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Oppgaver for råd og utvalg i kvalitetssikring av utdanning Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Delta i studentdemokratiet Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Utdanningskvalitet - ansattpris Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Studentens oppgave i kvalitetssikring av utdanning Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Utleie og flytting Godkjent 2.2 (Mindre endring) Sindre Bjørnar Aasheim Norås 3 År siden
Utenlandsstudier i Øst-Europa utenfor EU Godkjent 1.0 Hege Gabrielsen Førsvoll 3 År siden
Referansegruppe - kvalitetssikring av utdanning Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Svar på søknad om utvekslingsopphold Godkjent 1.1 (Mindre endring) Hege Gabrielsen Førsvoll 3 År siden
Søknad om utveksling til lærested i utlandet Godkjent 2.2 (Mindre endring) Hege Gabrielsen Førsvoll 3 År siden
Legg til eller endre profilbilde Godkjent 3.8 (Mindre endring) Irene Aspli 3 År siden
Kvalitetssikring av utdanning Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Ledelsens oppgaver - kvalitetssystem for utdanning Godkjent 4.3 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 3 År siden
Rettigheter i forbindelse med video og musikk Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 3 År siden
Ekstra ferieuke Godkjent 1.2 (Mindre endring) Mads Saurstrø 3 År siden
Lag kjøreplan for konferansen Godkjent 2.4 (Mindre endring) Sindre Bjørnar Aasheim Norås 3 År siden
Spesialavfall Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 3 År siden
Driftsmidler - doktorgrad Godkjent 1.6 (Mindre endring) Gro Lurås 3 År siden
Kjøpe omtale Godkjent 1.2 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 3 År siden
Universell utforming Godkjent 2.8 Christine Anne Sætre 3 År siden
Universell utforming av innhold på nett Godkjent 2.7 (Mindre endring) Christine Anne Sætre 3 År siden