Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Låne elbil til tjenestekjøring Godkjent 15.2 (Mindre endring) Trond Øyum 2 Dager siden
Ansattgoder og fordeler Godkjent 7.8 Morten Sylvester 2 Dager siden
Rektoratmøtet Godkjent 2.6 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 2 Dager siden
Ledere ved NTNU Godkjent 15.0 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 2 Dager siden
Programvare tilgjengelig ved behov Godkjent 2.1 Jan Ole Waagen 2 Dager siden
Praksis i utlandet i grunnskolelærerutdanningene Godkjent 6.2 Monika S. Nyhagen 2 Dager siden
LOSAM for SU Godkjent 9.1 (Mindre endring) Sissel Sæther 2 Dager siden
Råd og utvalg ved Institutt for musikk Godkjent 6.8 (Mindre endring) Vegard Stolpnessæter 2 Dager siden
Horisont 2020 - prosess- og rutinebeskrivelser for deltakelse Godkjent 3.0 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 2 Dager siden
Datagrunnlag – HUMSAM Godkjent 1.0 Kjersti Strømme 2 Dager siden Flytt til søppelkassen
MachForm - Avansert bruk Godkjent 1.2 (Mindre endring) Ole Henrik Hunstad Vik 2 Dager siden
Utvalg for forskning og forskerutdanning IE Godkjent 19.2 Harald Lenschow 2 Dager siden
Nettverk for studieveiledere - KNUS Godkjent 38.9 Stine Halle Faugstadmo 2 Dager siden
Blackboard - Gjennomføre vurdering Godkjent 2.0 Steinar Hov 2 Dager siden
Bestillere - kontaktinformasjon Godkjent 38.8 (Mindre endring) Felix Seifert 2 Dager siden
Opptaksstudioer for lyd og video Godkjent 2.3 Amelia Dixie Matre 2 Dager siden
Masteroppgave i matematiske fag - IMF Godkjent 1.3 Stian Tamlagsrønning 2 Dager siden
Masterstudent ved Institutt for bioteknologi og matvitenskap Godkjent 11.2 Per Henning 2 Dager siden
Utveksling - IDI Godkjent 2.5 (Mindre endring) Ann-Kristin Strømseng 2 Dager siden
Avtaler for publisering med åpen tilgang Godkjent 3.5 Nina Andersen 2 Dager siden