Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Lønns- og trekkoppgave Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 3 År siden
Bekreftelse eller endring før utreise på forskertermin ved NT Godkjent 1.0 Sindre Bjørnar Aasheim Norås 3 År siden
Lønn og reise - Tilskudd forskertermin Godkjent 1.0 Sindre Bjørnar Aasheim Norås 3 År siden
Permisjon under forskertermin Godkjent 1.0 Sindre Bjørnar Aasheim Norås 3 År siden
Sykdom under forskertermin Godkjent 1.0 Sindre Bjørnar Aasheim Norås 3 År siden
Søk om forskertermin Godkjent 1.0 Sindre Bjørnar Aasheim Norås 3 År siden
Rapportering fra forskertermin Godkjent 1.0 Sindre Bjørnar Aasheim Norås 3 År siden
Sluttsamtale Godkjent 1.5 (Mindre endring) Synne Mæle 3 År siden
Videomøte med Easy Meeting Godkjent 1.5 Aleksander Eikeland 3 År siden
Tiltak og varsling ved feil og driftsavbrudd i avtrekksskap Godkjent 3.4 (Mindre endring) Mads Saurstrø 3 År siden
Gjennomføre studentevaluering av emne Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Lage spørreskjema til studentene om utdanningskvalitet Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Faglærers oppgaver i kvalitetssikring av utdanning Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Evaluere studieprogram - for studieprogramleder Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Ledelse av studieprogram Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Undersøkelser om utdanningskvalitet Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
DBH Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Styret og ledelsens oppgaver i kvalitetssikring av utdanning Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Kvalitetsmelding om utdanningskvalitet Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Oppgaver for råd og utvalg i kvalitetssikring av utdanning Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden