Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Generell tekst om NTNU og Vitenskapsmuseet Godkjent 1.3 Roger Skjelbakken 5 Dager siden
Trening for ansatte NTNU i Gjøvik Godkjent 10.4 (Mindre endring) Tone Kvenild 5 Dager siden
Arbeidsmiljøutvalget - AMU Godkjent 32.7 (Mindre endring) Anne-Elisabeth Holte 5 Dager siden
Software on the Software Farm Godkjent 20.0 Andreas Fjørstad Hole 5 Dager siden
HMS ved NV Godkjent 46.6 Espen Fjærvik 5 Dager siden
Satser for bevertning ved HF Godkjent 1.7 Rune Åge Frantzen 5 Dager siden
Godkjenningsinstanser for helseforskning Godkjent 1.2 Kristina Jones 5 Dager siden
Planlegge prosjekt innen helseforskning Godkjent 5.1 Kristina Jones 5 Dager siden
Overgang mellom studieprogram Godkjent 2.6 Erik Sørli 5 Dager siden
Roller og ansvar i helseforskningsprosjekt - helseforskning Godkjent 2.8 Kristina Jones 5 Dager siden
Helseforskning - Definisjon av medisinsk og helsefaglig forskning Godkjent 1.5 Kristina Jones 5 Dager siden
Kontrollrutiner og tilsyn - helseforskning Godkjent 1.9 Kristina Jones 5 Dager siden
Samtykke fra forskningsdeltakere i helseforskning Godkjent 2.0 Kristina Jones 5 Dager siden
Forskningsdeltakeres rettigheter i helseforskning Godkjent 1.3 Kristina Jones 5 Dager siden
Ferdige maler for trykksaker Godkjent 19.8 Mads Nordtvedt 5 Dager siden
Mal for å innhente info til tilgangsavtale Godkjent 4.2 Guro Kristiane Berge Vistad 4 Dager siden
Forflytting av arbeidssted Godkjent 3.1 Bjarne Anders Lein 4 Dager siden
Generell informasjon om digital eksamen - for ansatte Godkjent 2.2 Miriam Nesbø 4 Dager siden
HR-rutiner ved IV Godkjent 40.0 (Mindre endring) Vivian Sekkenes 4 Dager siden
Fakultetsstyret ved IV Godkjent 2.4 Sara Ylva Louise Edin 4 Dager siden