Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Presentasjonsverktøy til undervisning Godkjent 3.0 Jan Ole Waagen 1 Dag siden
Digital skoleeksamen - for studenter Godkjent 15.2 (Mindre endring) Aleksander Eikeland 1 Dag siden
Vitnemål Godkjent 6.1 Anette Knutsen 1 Dag siden
Matlab Godkjent 16.8 Jan Ole Waagen 1 Dag siden
Omorganisering Institutt for historiske studier Godkjent 5.8 Jan Erik Kaarø 1 Dag siden
Sosialkomiteen IE Godkjent 12.0 Therese Mjøen 1 Dag siden
Om bachelor i sykepleie – for undervisere og andre samarbeidspartnere - MH Godkjent 1.0 Kristina Jones 1 Dag siden Flytt til søppelkassen
Vitenskapsmuseet - prosjektoversikt Godkjent 95.2 (Mindre endring) Rita Mari Hansen 1 Dag siden
Om bachelor i sykepleie - for undervisere og andre samarbeidspartnere - MH Godkjent 1.2 Bernt Nicolai Særsten 1 Dag siden
LOSAM for bibliotek og utdanning Godkjent 28.7 Unni Merete Salminen 17 Timer siden
Dele digitale læringsressurser Godkjent 4.6 Marit Brodshaug 16 Timer siden
Informasjon for studenter på musikkvitenskap Godkjent 6.1 (Mindre endring) Vegard Stolpnessæter 14 Timer siden
Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 4.1 Ivar Skjåk Nordrum 14 Timer siden
Nyttig informasjon - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 5.7 May Karin Dyrendahl 14 Timer siden
Seksuell trakassering Godkjent 1.6 (Mindre endring) Mads Saurstrø 14 Timer siden
Søk opptak - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 8.6 Ivar Skjåk Nordrum 13 Timer siden
Prosjekttilbud - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 9.1 Cicilie Nordvik 12 Timer siden
Ferdige maler for trykksaker Godkjent 19.6 (Mindre endring) Kolbjørn Skarpnes 11 Timer siden
Delprosjekt begrunnelse og klage i digital vurdering Godkjent 5.4 (Mindre endring) Ane Sunniva Tvete 10 Timer siden
Maconomy Godkjent 7.3 Elin Merete Bjørgen 10 Timer siden