Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Sosialkomiteen IE Godkjent 12.0 Therese Mjøen 5 Dager siden
Om bachelor i sykepleie – for undervisere og andre samarbeidspartnere - MH Godkjent 1.0 Kristina Jones 5 Dager siden Flytt til søppelkassen
Dele digitale læringsressurser Godkjent 4.6 Marit Brodshaug 4 Dager siden
Informasjon for studenter på musikkvitenskap Godkjent 6.1 (Mindre endring) Vegard Stolpnessæter 4 Dager siden
Nyttig informasjon - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 5.7 May Karin Dyrendahl 4 Dager siden
Seksuell trakassering Godkjent 1.6 (Mindre endring) Mads Saurstrø 4 Dager siden
Prosjekttilbud - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 9.1 Cicilie Nordvik 4 Dager siden
Ferdige maler for trykksaker Godkjent 19.6 (Mindre endring) Kolbjørn Skarpnes 4 Dager siden
Delprosjekt begrunnelse og klage i digital vurdering Godkjent 5.4 (Mindre endring) Ane Sunniva Tvete 4 Dager siden
Maconomy Godkjent 7.3 Elin Merete Bjørgen 4 Dager siden
Studieprogramråd ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 12.8 Lars Trovatten Grønflaten 4 Dager siden
Arbeidsmiljøundersøkelsen - spørreundersøkelse Godkjent 2.2 Jorunn Wessel 1 Dag siden
Skype for Business - ofte stilte spørsmål Godkjent 4.1 (Mindre endring) William Henriksen 1 Dag siden
Telefon - Ofte stilte spørsmål Godkjent 6.1 (Mindre endring) William Henriksen 1 Dag siden
Om bachelor i sykepleie - for undervisere og andre samarbeidspartnere - MH Godkjent 1.6 (Mindre endring) Kristina Jones 1 Dag siden
Skjema - Økonomi Godkjent 60.8 Elin Merete Bjørgen 1 Dag siden
Avhende kjemikalieavfall Godkjent 20.0 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 Dag siden
Generell tekst om NTNU Godkjent 8.3 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 1 Dag siden
Bestille mobiltelefon Godkjent 7.7 (Mindre endring) Torbjørn Gustavson 1 Dag siden
Utvekslingsstipend administrert av NTNU Godkjent 9.4 (Mindre endring) Torstein Høe 1 Dag siden