Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Informasjon for studenter på utøvende musikk Godkjent 2.7 (Mindre endring) Vegard Stolpnessæter 7 Dager siden
Master- og bacheloroppgaver - for administrativt ansatte Godkjent 8.8 Miriam Nesbø 7 Dager siden
Dekanmøtet Godkjent 27.3 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 7 Dager siden
Sensurprosessen i Inspera Assessment - for administrativt ansatte Godkjent 1.7 Anne Margrethe Vik 7 Dager siden
Prøvemaler i Inspera Assessment - for administrativt ansatte Godkjent 1.7 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 7 Dager siden
Utlån av bannere og rollups Godkjent 5.4 (Mindre endring) Kolbjørn Skarpnes 6 Dager siden
Kvikklunsj Godkjent 6.9 Roger Skjelbakken 6 Dager siden
iAccess Godkjent 1.3 Elin Merete Bjørgen 6 Dager siden
Maconomy for prosjektledere Godkjent 5.3 Elin Merete Bjørgen 6 Dager siden
Skilt og merking Godkjent 10.6 Emil Westly Keiseraas 6 Dager siden
FS - Person Godkjent 3.2 Anette Knutsen 6 Dager siden
Studieprogramråd - NV Godkjent 18.2 Peder Kristian Brenne 6 Dager siden
Prezi Godkjent 1.6 Jan Ole Waagen 6 Dager siden
Presentasjonsverktøy til undervisning Godkjent 3.0 Jan Ole Waagen 6 Dager siden
Vitnemål Godkjent 6.1 Anette Knutsen 6 Dager siden
Matlab Godkjent 16.8 Jan Ole Waagen 6 Dager siden
Sosialkomiteen IE Godkjent 12.0 Therese Mjøen 6 Dager siden
Om bachelor i sykepleie – for undervisere og andre samarbeidspartnere - MH Godkjent 1.0 Kristina Jones 6 Dager siden Flytt til søppelkassen
Dele digitale læringsressurser Godkjent 4.6 Marit Brodshaug 5 Dager siden
Informasjon for studenter på musikkvitenskap Godkjent 6.1 (Mindre endring) Vegard Stolpnessæter 5 Dager siden