Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Strålevernkoordinatorer Godkjent 9.1 Ann Kristin Sjaastad 8 Dager siden
Pleiepenger Godkjent 1.7 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 8 Dager siden
NTNU Link - Desentralisert legeutdanning Godkjent 12.3 Ivar Skjåk Nordrum 8 Dager siden
Undervisningsformer i medisinstudiet Godkjent 26.7 (Mindre endring) Ivar Skjåk Nordrum 8 Dager siden
Lønnsposteringer - kjøreplan - Lønn Godkjent 24.1 Elin Merete Bjørgen 7 Dager siden
Studieprogramråd ved IV-fakultetet Godkjent 2.0 Sara Ylva Louise Edin 7 Dager siden
HMS ved NV Godkjent 46.5 (Mindre endring) Espen Fjærvik 7 Dager siden
Varsling av sjenerende arbeid Godkjent 1.5 (Mindre endring) Sidsel Kristiansen 7 Dager siden
Utlysning Global mobilitet i Erasmus Godkjent 3.4 Torstein Høe 7 Dager siden
Møteplasser for læring Godkjent 5.4 (Mindre endring) Hilde Sundfær 7 Dager siden
Fremdriftsrapportering doktorgrad - ofte stilte spørsmål Godkjent 4.5 Heine Anders Skipenes 7 Dager siden
Om medisinstudiet - for undervisere og andre ansatte - MH Godkjent 19.6 (Mindre endring) Ivar Skjåk Nordrum 7 Dager siden
Digital eksamen for studenter Godkjent 17.6 Carina Engstrøm Reinholtsen 7 Dager siden
Referansegruppe - for studenter Godkjent 6.4 Marianne Leirvik Bragstad 7 Dager siden
Utfylling av masteravtale Godkjent 3.1 Miriam Nesbø 7 Dager siden
Ferdigstille bachelor- og masteroppgave Godkjent 3.7 Miriam Nesbø 7 Dager siden
Utenlandsopphold - doktorgrad Godkjent 2.4 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 7 Dager siden
Råd og utvalg ved Institutt for musikk Godkjent 6.7 (Mindre endring) Vegard Stolpnessæter 7 Dager siden
Publisere med åpen tilgang - Open Access Godkjent 5.3 Nina Andersen 7 Dager siden
Informasjon for studenter på musikkteknologi Godkjent 1.6 (Mindre endring) Vegard Stolpnessæter 7 Dager siden