Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Datainnsamling Godkjent 2.4 Guro Bråten Olsborg 12 Dager siden
Basware CM - kontrakt Godkjent 7.0 Per Henning 12 Dager siden
Utdanningsutvalget - UU Godkjent 5.8 (Mindre endring) Marit Svendsen 12 Dager siden
NTNU Link - Desentralisert legeutdanning Godkjent 12.4 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 12 Dager siden
Informasjonssikkerhet - risikovurdering Godkjent 3.6 Gaute Wangen 12 Dager siden
Team og ledergrupper Godkjent 4.7 (Mindre endring) Bente Bakken 12 Dager siden
Lokale superbrukere i Machform Godkjent 4.3 (Mindre endring) Ole Henrik Hunstad Vik 12 Dager siden
Møteledelse Godkjent 3.8 (Mindre endring) Bente Bakken 12 Dager siden
Strålevern - radioaktive kilder Godkjent 5.9 Ann Kristin Sjaastad 12 Dager siden
Strålevern - lasere Godkjent 4.5 Ann Kristin Sjaastad 12 Dager siden
Strålevern - røntgenapparat Godkjent 8.3 Ann Kristin Sjaastad 12 Dager siden
Strålevern - elektronmikroskop Godkjent 2.6 Ann Kristin Sjaastad 12 Dager siden
Fakultetsforum Godkjent 1.7 Anette Knutsen 12 Dager siden
Pensumlister - SU Godkjent 14.9 Pia Karoline Farstad Eriksen 12 Dager siden
Spørreundersøkelser Godkjent 3.4 Guro Bråten Olsborg 12 Dager siden
Eksempler på tilrettelegging Godkjent 2.9 Reidar Angell Hansen 12 Dager siden
Lønnsposteringer - kjøreplan - Lønn Godkjent 24.6 Elin Merete Bjørgen 11 Dager siden
NTNU og SINTEF - felles ledermøter Godkjent 2.5 Jakobe Olea T. H. Juul 11 Dager siden
FS - Felles Studentsystem Godkjent 7.8 Anette Knutsen 11 Dager siden
Klagenemnda Godkjent 9.1 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 11 Dager siden