Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Administrasjon av eksamen - medisinstudiet Godkjent 16.5 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 15 Dager siden
Lage eksamensoppgaver til OSKE Godkjent 2.4 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 15 Dager siden
Fakultetsstyret IE Godkjent 12.7 Kai Torgeir Dragland 15 Dager siden
Ledergruppen ved IE Godkjent 35.6 Kai Torgeir Dragland 15 Dager siden
Bestille tilganger til systemer og rom Godkjent 16.4 Guro Kristiane Berge Vistad 15 Dager siden
Forskningsutvalget Godkjent 5.1 Carina Engstrøm Reinholtsen 15 Dager siden
Digital sykmelding Godkjent 4.9 (Mindre endring) Rune Haugen 14 Dager siden
Søk om godkjenning av utdanning fra andre læresteder Godkjent 3.8 Jorunn Wessel 14 Dager siden
Ekstra leseplasser i eksamensperioden Godkjent 6.0 Anna Kittel 14 Dager siden
Extra study halls during the exam period Godkjent 3.6 Anna Kittel 14 Dager siden
Lever emnerapport i nytt studieplanleggingsverktøy Godkjent 2.0 Rolf Thore Wold 14 Dager siden
Lønnspolitikk Godkjent 3.7 (Mindre endring) Felix Seifert 14 Dager siden
Regnskap - Oversikt merverdiavgiftskoder Godkjent 3.6 (Mindre endring) Felix Seifert 14 Dager siden
Kjøp av konsulenttjenester Godkjent 2.6 (Mindre endring) Felix Seifert 14 Dager siden
Reiseregning i retur Godkjent 2.8 (Mindre endring) Felix Seifert 14 Dager siden
Merkantile forhold Godkjent 2.0 (Mindre endring) Felix Seifert 14 Dager siden
For undervisere ved medisinstudiet - MH Godkjent 1.0 Kristina Jones 14 Dager siden
Dokumentbibliotek for undervisere ved medisinstudiet Godkjent 1.0 Kristina Jones 14 Dager siden
Studieveiledere ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 18.3 (Mindre endring) Kari Bjerke Gjærde 14 Dager siden
Utveksling for medisinstudenter - Nagoya University Godkjent 2.4 Jannicke Gjølme Eriksen 14 Dager siden