Alle sider

Status Revisjon Bruker  
M+ Godkjent 1.4 Jan Ole Waagen 18 Dager siden
FUS - Sentrale dokumenter Godkjent 3.9 (Mindre endring) Olve Iversen Hølaas 18 Dager siden
Eksamenslokale - Sluppenvegen 14 Godkjent 3.7 Anette Knutsen 18 Dager siden
Eksamensoppgaver - Lærerutdanning Godkjent 4.8 Monika S. Nyhagen 18 Dager siden
Arbeidsvilkår for ansatte Godkjent 3.0 Edith Marlene Søndre 18 Dager siden
Beredskap ved AD Godkjent 2.5 (Mindre endring) Jorunn Wessel 18 Dager siden
Veiledere for utenlandsstudier Godkjent 19.7 Torstein Høe 18 Dager siden
Koble til trådløsnettet med Android Godkjent 4.5 (Mindre endring) Jørgen Thorsnes 18 Dager siden
Rutiner for samlingsforvaltning Kulturhistorie Godkjent 6.8 Torkel Johansen 17 Dager siden
Utvikling av Inspera Assessment - for ansatte Godkjent 2.8 Øyvind Hauge 17 Dager siden
Registrere ekstern fagperson - for administrativt ansatte Godkjent 4.7 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 17 Dager siden
Digitale læringsressurser - LOR Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 17 Dager siden
Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet - BOA Godkjent 3.8 Yngvild Nåvik 17 Dager siden
HMS-opplæring i Campusservice Godkjent 3.6 Anne Cecilie Holen 17 Dager siden
Studieplanprosessen Godkjent 7.5 Hege Barreth Jacobsen 17 Dager siden
Studieplanlegging for ansatte Godkjent 2.6 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 17 Dager siden
Studieplanrevisjon Godkjent 2.6 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 17 Dager siden
Studieplanrevisjon - for fakultetsadministrator Godkjent 2.5 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 17 Dager siden
Brannvern - Campus Øya Godkjent 6.6 Karl Jørgen Marthinsen 17 Dager siden
Teams - personlige innstillinger Godkjent 1.1 (Mindre endring) Therese Federl 16 Dager siden