Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Ledergruppen ved Institutt for kreftforskning og molekylærmedisin (IKM) Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 År siden
Hvem gjør hva i Cristin Godkjent 2.8 (Mindre endring) Peter Andreas Søyland 3 År siden
Tips til gode presentasjoner Godkjent 1.2 (Mindre endring) Mads Saurstrø 3 År siden
Karakterutskrift - nå med karakterfordeling Godkjent 2.0 Elin Merete Bjørgen 3 År siden
Ledermøte referat ISB Godkjent 1.0 Kari Williamson 3 År siden
Ti gode skrivetips Godkjent 3.1 Christine Anne Sætre 3 År siden
LOSAM - fakultet for teknologi Godkjent 1.3 Sølvi Seljeflot 3 År siden
Tillitsvalgt ved NTNU Godkjent 1.2 (Mindre endring) Synne Mæle 3 År siden
Midlertidig tilsetting Godkjent 1.0 Synne Mæle 3 År siden
Permisjon ved militær-og sivilarbeidstjeneste Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 3 År siden
Flyttegodtgjørelse Godkjent 1.0 Synne Mæle 3 År siden
Lage wikiside Godkjent 1.0 Christine Anne Sætre 3 År siden
Grunnleggende redigering av nye wikisider Godkjent 1.0 Christine Anne Sætre 3 År siden
Sett opp ny wikiside Godkjent 1.0 Christine Anne Sætre 3 År siden
Ny wiki side Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 3 År siden
Eksamensplaner - Ålesund Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 3 År siden
Campusutvikling Øya Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 3 År siden
Utenlandsstudier i Asia Godkjent 2.3 (Mindre endring) Cesilie W. Lande 3 År siden
Boliglån Godkjent 1.5 (Mindre endring) Mads Saurstrø 3 År siden
Vitenskapsmuseet - Ledermøtet - Arkiv Godkjent 1.6 (Mindre endring) Mads Saurstrø 3 År siden