Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Veiledere for utenlandsstudier Godkjent 19.7 Torstein Høe 24 Dager siden
Koble til trådløsnettet med Android Godkjent 4.5 (Mindre endring) Jørgen Thorsnes 24 Dager siden
Rutiner for samlingsforvaltning Kulturhistorie Godkjent 6.8 Torkel Johansen 23 Dager siden
Utvikling av Inspera Assessment - for ansatte Godkjent 2.8 Øyvind Hauge 23 Dager siden
Registrere ekstern fagperson - for administrativt ansatte Godkjent 4.7 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 23 Dager siden
Digitale læringsressurser - LOR Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 23 Dager siden
Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet - BOA Godkjent 3.8 Yngvild Nåvik 23 Dager siden
HMS-opplæring i Campusservice Godkjent 3.6 Anne Cecilie Holen 23 Dager siden
Studieplanprosessen Godkjent 7.5 Hege Barreth Jacobsen 23 Dager siden
Studieplanlegging for ansatte Godkjent 2.6 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 23 Dager siden
Studieplanrevisjon Godkjent 2.6 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 23 Dager siden
Studieplanrevisjon - for fakultetsadministrator Godkjent 2.5 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 23 Dager siden
Brannvern - Campus Øya Godkjent 6.6 Karl Jørgen Marthinsen 23 Dager siden
Teams - personlige innstillinger Godkjent 1.1 (Mindre endring) Therese Federl 22 Dager siden
Innlogging i Inspera Assessment - for ansatte og sensorer Godkjent 5.0 (Mindre endring) Aleksander Eikeland 21 Dager siden
Teams - opprette en kanal Godkjent 1.1 (Mindre endring) Therese Federl 21 Dager siden
Videreutdanning Godkjent 1.5 Rune Haugen 20 Dager siden
Monitor Godkjent 3.2 (Mindre endring) Felix Seifert 20 Dager siden
Prosjektstyring i iAccess Godkjent 1.5 Elin Merete Bjørgen 20 Dager siden
Økonomirapporter i iAccess Godkjent 1.4 Elin Merete Bjørgen 20 Dager siden